Reklama

Dobowy raport z granicy polsko

Zdarzenia związane z nielegalnym przekroczeniem granicy miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Kuźnicy, Narewce, Nowym Dworze, Białowieży, Płaskiej i w Mielniku. Cudzoziemcy pochodzili między innymi z takich krajów jak Syria, Irak, Somalia.


Do nielegalnego przekroczenia granicy na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Płaskiej wykorzystano ponton, którym nielegalnie do naszego kraju przedostało się w sumie 5 obywateli Somalii i 5 obywateli Iraku. Zadaniem zaangażowanych w ten nielegalny proceder osób było dostarczenie do brzegu po stronie polskiej cudzoziemców i powrót na Białoruś pokonując rzekę graniczną Wołkuszanka i Kanał Augustowski. Zdarzenia obserwowali operatorzy w Centrum Nadzoru bariery elektronicznej. Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani.


Wczoraj za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy ujęto w sumie 5 osób. Placówka SG w Kuźnicy ujawniła 3 obywateli Ukrainy i obywatela Gruzji, a na terenie Placówki SG w Narewce zatrzymano obywatela Uzbekistanu, który przyjechał po osoby, które nielegalnie przekroczył granicę naszego państwa.


Podlaska Straż Graniczna

Reklama