Reklama

Dobiegła końca konferencja naukowa „Jan Klemens Branicki – splendor i miraż” Rodzinne weekendy – na tropach królewskiego skarbu …

W ciągu trzech dni można było posłuchać kilkunastu wykładów, m.in. ks. dr. Jana Niecieckiego, wybitnego historyka sztuki, autora książek i artykułów o tematyce poświęconej Branickim. Swój referat o fundacjach sakralnych Jana Klemensa Branickiego wygłosiła również dr Anna Oleńska, historyk sztuki, pracownik naukowy Instytutu Sztuki PAN, redaktor Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce oraz wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wśród tematów poruszanych na konferencji nie zabrakło referatów m.in. na temat letniej rezydencji Branickich w Chroszczy czy też monogramów Hetmana. Poruszono problematykę m.in. mecenatu Jana Klemensa Branickiego nad cerkwiami unickimi, jak też obrazu Hetmana w relacjach dyplomatycznych.

Konferencja była okazją do odwiedzenia wybranych miejsc związanych z Branickimi – Choroszczy i Tykocina. Goście mogli uczestniczyć również w kuratorskim oprowadzaniu po wystawie ,,Taniec życia | Taniec śmierci” prezentowanej w białostockim Ratuszu oraz w specjalnym koncercie w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej DILETTO pod batutą Anny Moniuszko.

Wydarzenie uświetnili swoją obecnością m.in. samorządowcy, przedstawiciele Kościoła, instytucji kultury oraz naukowcy zajmujący się dziejami XVIII w.

Konferencja Jan Klemens Branicki – splendor i miraż otwiera cykl Symposium Branicianum, podczas którego w kolejnych latach prezentowane będą wyniki badań nad dziejami przedstawicieli zasłużonego w dziejach Podlasia rodu Branickich.

źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
oprac.: Aneta Kursa 

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama