Reklama

Do Polski przez Narew i Świsłocz

Ostatniej doby na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Krynkach, Bobrownikach i Michałowie 20 osób, aby dostać się na terytorium Polski przeprawiło się wpław przez rzekę graniczną Świsłocz. Kolejnych 11 cudzoziemców przeszło rzekę Narew w rejonie Placówki SG w Narewce. Pozostałe zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Płaskiej, Nowym Dworze, Szudziałowie, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku. Wśród ujawnionych cudzoziemców znajdowali się obywatele: Syrii, Sri Lanki, Turcji, Iraku, Afganistanu, Iranu, Kamerunu, Kuby i Egiptu.


Od początku listopada br. Straż Graniczna odnotowała już 1405 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.


Podlaska Straż Graniczna

Reklama