Dlaczego warto postawić na Python Web Development?

Jeśli zastanawiacie się, jakie nazwy aplikacji wyświetli Wam wyszukiwarka Google po wpisaniu frazy – aplikacje webowe Python – to od razu uprzedzamy, że będziecie bardzo zaskoczeni. Dropbox, Pinterest, Netflix, Instagram, Spotify – to przykłady aplikacji, firm, które postawiły na technologię, która z roku na roku zyskuje na popularności.

Moda na Pythona

Python jest językiem programowania, który doceniają developerzy oraz klienci software house`ów tj. The Story. Doceniają ją start-upy oraz duże korporacje, platformy e-Commerce, e-Learningowe, agencje rządowe, serwisy streamingowe oraz wszyscy właściciele biznesów, którzy chcą zbudować aplikację relatywnie szybko.

Pythonem na pewno powinni się zainteresować także Ci z Państwa, którzy potrzebują aplikacji zapewniających skalowalność, bezpieczeństwo, którzy potrzebują aplikacji nie rodzących problemów optymalizacyjnych i związanych z rozwojem.

Aplikacje Python – to nie jedyna fraza, jaka jest wpisywana bardzo często do wyszukiwarki Google. Python bywa równie często używany nie tylko do web development, ale także do data analysis oraz machine learningu.

W licznych, polskich i ogólnoświatowych rankingach popularności języków programowania Python konsekwentnie pnie się do góry i w ostatnich latach plasuje się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych, polecanych, ulubionych technologii. Aplikacje Python – te liczy się już w setkach (oczywiście mamy na myśli tylko te najbardziej spektakularne przykłady).

Liczby kursów, studiów, szkoleń, tutoriali, materiałów edukacyjnych dotyczących nauki, doskonalenia, rozwijania kompetencji w Pythonie nie sposób zliczyć. Python stał się modnym językiem programowania, na który istnieje stale rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy. Ofert nie brakuje, a warunki zatrudnienia dla znawców tej technologii także są bardzo atrakcyjne.

Oczywiście rosnąca popularność nie jest dziełem przypadku.

Jest oczywiście nakręcana przez przykłady, które idą z góry – takie jak wspomniane aplikacje Python Instagram i Spotify – ale nie tylko. Ma swoje uzasadnienie nie tyle w chwilowej modzie, co w naprawdę wielkich zaletach, których nie można odmówić tej technologii.

Dlaczego warto postawić na Python Web Development? Oto kilka powodów, które warto mieć w pamięci dobierając stos technologiczny do swojej aplikacji.

Czystość, klarowność, jasność kodu

Z punktu widzenia konserwacji kodu, usuwania błędów, rozwijania aplikacji ta cecha Pythona jest naprawdę bardzo istotna. Python powstawał z bardzo wyraźną wizją bycia technologią, która pozwoli kodować szybciej, bardziej elegancko, o wiele bardziej ekonomicznie. W sensie fortunnego osiągania celów przy zaangażowaniu mniejszej ilości czasu oraz pracy. Jego naczelną zasadą jest reguła – Do not repeat yourself – Nie powtarzaj się.

Dzięki takiej filozofii powstaje mniej kodu, jest on bardziej czytelny. Ekonomiczność Pythona jest bardzo często podkreślana, bowiem rzeczywiście pozwala on tworzyć aplikacje webowe, aplikacje mobilne o wiele, wiele szybciej. Aplikacje Python to znaczna oszczędność czasu, pracy – także związanej z testowaniem kodu.

Co równie ważne, Python jest uznawany za technologię, która jest bardzo „czytelna”. Zrozumienie kodu napisanego przez kogoś innego nie nastręcza wielkiego problemu, co nie zawsze jest tak oczywiste, gdy korzystamy z innych języków programowania.

Warto mieć tę cechę Pythona w pamięci, bowiem praktyka pokazuje, że właściciele aplikacji webowych, aplikacji mobilnych bardzo często korzystają z usług różnych web developerów, różnych software house`ów.

Przejęcie aplikacji napisanej w Pythonie przez kolejną firmę jest o wiele mniej kłopotliwe. Rodzi mniejsze ryzyko konieczności inwestowania dużych nakładów czasu na zapoznanie się z kodem, logiką, funkcjonalnościami, rozwiązaniami.

Budowa i rozwój aplikacji napisanych w Pythonie

Szybkość to główna zaleta Pythona. Pisząc aplikację w tym języku programowania mamy możliwość o wiele szybciej zbudować jej prototyp, czy MVP – Minimum Value Product. Szybciej można iterować, wprowadzać zmiany, udoskonalenia, testować warianty.

Dzięki tym zaletom Python jest bardzo chętnie i często wykorzystywany przez start-upy, które częstokroć stawiają na elastyczność, szybkość wprowadzania zmian. A możliwość szybkiej i nie wiążącej się z dużymi nakładami finansowymi adaptacji do nowych warunków rynkowych bywa jedną z ważniejszych przewag. Jest warunkiem skutecznego konkurowania.


Kojarzenie web development z Pythonem, aplikacjami webowymi jest bardzo już utrwalone i słuszne (aplikacje Python – to bardzo utrwalona i popularna fraza). Jeśli jest jakaś technologia, która stanowi uosobienie cech, potrzeb, zalet pożądanych w web development to właśnie jest nią Python. Czy Python zapewnia łatwą skalowalność? Tak. Zapewnia duże bezpieczeństwo? Tak. Zapewnia pożądaną wydajność? Tak. Jest stabilny i łatwy w konserwacji? Tak.

Dzięki jednemu z najpopularniejszych obecnie języków programowania, web development jest o wiele bardziej wydajny, szybszy, bezproblemowy i gwarantujący lepsze rezultaty. Od strony biznesowej, czysto programistycznej, związanej z użytecznością oraz User Experience Python jest bardzo słusznym wyborem.

Reklama

Python jest językiem, którego wydajność, racjonalność oraz wygoda jest bardzo często podkreślana. Choć nie ma aplikacji nie zawierających błędów, to jednak warto wybierając stos technologiczny mieć na uwadze, jak bardzo błędogenna jest dana technologia.

Jak kłopotliwa jest pod kątem testowania, wykrywania, naprawiania błędów. Jeśli chcemy zapewnić aplikacji webowej stabilność, bezpieczeństwo to z pewnością powinniśmy postawić właśnie na Pythona.

Python w o wiele mniejszym stopniu naraża na pojawienie się błędów krytycznych. Aplikacje webowe napisane w tym języku są także relatywnie łatwiejsze do utrzymania, rozwijania, testowania.

Python Web development

Tworzenia aplikacji nie sposób współcześnie wyobrazić sobie bez różnego rodzaju narzędzi – frameworków, bibliotek. Nie sposób sobie wyobrazić bez licznego grona programistów, tworzących społeczność skupioną wokół danej technologii. Python pod tym względem także jest bardzo przekonujący.

W Pythonie napisanych zostało naprawdę wiele frameworków typu full-stack oraz mikroframeworków. Sam język i jego frameworki, biblioteki jest rozwijany, udoskonalany, poprawiany. Aktywna społeczność uczyniła z tego języka i narzędzi w nim napisanych, bardzo użyteczny zasób, który co najważniejsze jest oferowany zazwyczaj na licencjach open source.

Mając taki zestaw narzędzi, wsparcie bardzo aktywnej społeczności możliwe jest rozwiązywanie bardzo złożonych, nietypowych problemów technologicznych oraz biznesowych. Co do zasady, im projekt jest bardziej nietypowy, złożony, duży, tym większe uzasadnienie dla zastosowania Pythona.

Przy okazji tylko dodajmy, że frameworki typu full-stack pozwalają na tworzenie warstwy backend oraz front-end. Mikroframeworki, choć mają węższy zakres stosowalności (zawierają zestawy tylko niezbędnych, podstawowych elementów), także bywają bardzo użyteczne w web development.

Dzięki frameworkom takim jak Django, Falcon, Japronto, Pyramid, Dash, Flask, Bottle, CherryPy i wielu, wielu innym, możliwe jest tworzenie właściwie dowolnych aplikacji.

Napisane w Pythonie frameworki pozwalają tworzyć aplikacje o różnym poziomie złożoności, służące osiąganiu różnych celów biznesowych. Pozwalają implementować bardzo różne logiki biznesowe oraz funkcjonalności. Warto jednak pamiętać, że wspólnym mianownikiem tych narzędzi jest znaczne uproszczenie oraz przyspieszenie web development.

Python jest także rekomendowany ze względu na jego dużą elastyczność – pozwala na płynną integrację z innymi językami, technologiami – na przykład z PHP, C++. Jego elastyczność wyraża się także w łatwości łączenia różnych infrastruktur.

W projektach o znacznej złożoności, cechujących się złożonymi wymaganiami technologicznymi oraz biznesowymi Python i web development są pojęciami idealnie do siebie pasującymi.

Web Development Python i Open Source

Z technologicznego, ale jeszcze bardziej z biznesowego punktu widzenia, wybór Pythona jest bardzo przekonujący ze względu na rodzaj licencji, na jakiej jest dostępny.

Wspólnym mianownikiem licencji open source jest możliwość korzystania z języków, frameworków, bibliotek – także w celach komercyjnych – bez konieczności ponoszenia opłat licencyjnych, wykupywania dostępu, czy ponoszenia opłat w innych modelach płatności.

Dla firm o mniejszym potencjale finansowym, dysponujących mniejszymi budżetami na pewno możliwość skorzystania z świetnych technologii, stale rozwijanych, które o wiele szybciej są adaptowane do warunków rynkowych niż rozwiązania komercyjne, bez konieczności ponoszenia ogromnych wydatków jest opcją więcej niż opłacalną. Dla wielu firm jest to po prostu sytuacja „być albo nie być”.

Im większa, bardziej zaangażowana, aktywna społeczność skupiona wokół danego języka programowania tym udostępniane przez nią technologie, narzędzia są bardziej doskonałe, adekwatne do potrzeb, bezpieczne, przyszłościowe, nowoczesne (w sensie technologicznym, funkcjonalnym), sprawdzone, przetestowane, poddane rynkowej próbie.

Rozwiązania oferowane na licencjach open source są zazwyczaj dziełem nie tylko bardzo dużego grona programistów, ale także bardzo złożonego, niejednorodnego pod względem doświadczeń (merytorycznych, ale także zawodowych, związanych z różnymi rynkami).

To gwarantuje efekt kumulacji wiedzy, doświadczeń, pomysłów, idei, wartości, który w takim stężeniu rzadko jest oferowany w rozwiązaniach komercyjnych, które są tworzone przez o wiele bardziej skromne liczbowo i kompetencyjnie zespoły.

Zakres stosowalności Pythona

Sky is the limit – ten catchphrase, jak żaden inny, najlepiej oddaje możliwości tego języka programowania. Python bywa używany do web developmentu, do przetwarzania danych, do tworzenia rozwiązań z zakresu cybersecurity.

Coraz częściej jest wykorzystywany do rozwiązań z domeny Internet of Things. W marketingu jego użyteczność sprowadza się do dokonywania analiz zachowań użytkowników stron internetowych Białystok. Bardzo często jest także używany do tworzenia rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji.

Python bywa używany do tworzenia gier, oprogramowania desktopowego, aplikacji mobilnych. Jest od lat używany przez tak różnorodne organizacje jak Google oraz NASA.