Reklama

Deklaracja białostocka Przymierza EuropejskiegoWspólne stanowisko miast i regionów europejskich w sprawie konfliktu wojennego w Ukrainie – tzw. Deklarację białostocką – podpisali dziś (6 maja) przedstawiciele Przymierza Europejskiego, grupy istniejącej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. W Białymstoku odbyło się dwudniowe seminarium poświęcone sytuacji w Ukrainie.Wspólne stanowisko miast i regionów europejskich w sprawie konfliktu wojennego w Ukrainie – tzw. Deklarację białostocką – podpisali dziś (6 maja) przedstawiciele Przymierza Europejskiego, grupy istniejącej w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. W Białymstoku odbyło się dwudniowe seminarium poświęcone sytuacji w Ukrainie.  

Uczestnicy seminarium uzgodnili wspólną deklarację, w której stanowczo opowiadają się po stronie ofiar agresji Rosji na Ukrainę.

– Potępiamy w niej niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Rosji przeciwko wolnej Ukrainie oraz zaangażowanie Białorusi, które kłóci się z wszelkimi umowami i normami międzynarodowymi – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, wieloletni członek Europejskiego Komitetu Regionów oraz członek grupy Przymierza Europejskiego. – Apelujemy o jedność instytucji unijnych i państw członkowskich w odpowiedzi na tę agresję.

Sygnatariusze Deklaracji białostockiej wzywają do zapewnienia wschodnim regionom graniczącym z Ukrainą, Białorusią i Rosją wsparcia finansowego UE, aby pomóc ich mieszkańcom i samorządowcom w przyjmowaniu uchodźców. Zaznaczyli też, że oczekują konstruktywnego omówienia wniosku Ukrainy o przystąpienie do Unii Europejskiej.

– Liczymy na wykorzystanie tej deklaracji przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę Europejską. Komitet Regionów będzie naciskał na Komisję Europejską, aby również pomagała – zaznaczył Kieran McCarthy, przewodniczący Przymierza Europejskiego w Komitecie Regionów. – Będziemy przygotowywać pakiety finansowe w ramach wsparcia. Ta wojna kiedyś się skończy i wtedy będziemy musieli rozpocząć proces odbudowy wsi i regionów Ukrainy z pomocą europejskich funduszy.

Kluczowa w tych działaniach jest współpraca na poziomie samorządów wchodzących w skład wspólnoty europejskiej – podkreśliła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, przewodnicząca zespołu ds. Ukrainy w Komitecie Regionów.

– Staramy się zjednoczyć siły, żeby solidarnie pomagać Ukrainie. Najbardziej istotne jest to, że ta więź samorządowa umożliwia nam i ułatwia organizowanie realnej pomocy i wsparcia – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz.

W seminarium pod hasłem „Współpraca miast i regonów w Europie” Białystok gościł przedstawicieli Przymierza Europejskiego, a także władz lokalnych i regionalnych Rumunii, Węgier, Irlandii, Mołdawii, Litwy, Słowacji. Omawiano dalszą współpracę miast i regionów europejskich, a szczególnie obecne bezprecedensowe wyzwania, z którymi mierzą się Europa i cały świat  w związku z napływem uchodźców oraz doświadczeń związanych z kryzysem uchodźczym.

Anna Kowalska

Deklaracja białostockaDeklaracja białostocka

Reklama