Reklama

Debata o czerwcowych wyborach 1989

W ramach obchodów 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce odbyła się debata „30 lat od wyborów czerwcowych 1989 roku”. W białostockiej siedzibie Archiwum Państwowego spotkali się dziś (3 czerwca) historycy, aby porozmawiać o znaczeniu tamtych wydarzeń.

Prelegenci przedstawili wydarzenia i wagę wyborów z 4 czerwca 1989 r. z perspektywy Białorusi, Litwy, Polski oraz Białostocczyzny. Podkreślali, że wynik tamtych wyborów parlamentarnych miał duże znaczenie dla polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. Dyskusja miała wyjątkowy charakter dzięki temu, że wzięli w niej udział uczestnicy tamtych wydarzeń, działacze Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Białostockiej.

W debacie uczestniczyli: dr Marek Kietliński (historyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku), dr Tadeusz Gawin (historyk, działacz polonijny, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Związku Polaków na Białorusi), prof. Eugeniusz Mironowicz (historyk, kandydat na posła w wyborach 1989 roku), dr hab. Joanna Sadowska (historyk i politolog, dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB), dr hab. Krzysztof Buchowski (historyk, lituanista, profesor nadzwyczajny Instytutu Historii Nauk Politycznych UwB, specjalista ds. stosunków polsko-litewskich), dr hab. Oleg Łatyszonek (historyk, profesor nadzwyczajny Instytutu Historii Nauk Politycznych UwB, działacz opozycji w latach 1980-1989, specjalizuje się m.in. w historii Białorusi). Debatę moderowała Agnieszka Romaszewska-Guzy (historyk, założycielka i dyrektor telewizji Biełsat). Spotkanie zorganizowały: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku i Archiwum Państwowe w Białystoku, we współpracy z Urzędem Miejskim.

W ramach programu białostockich obchodów Dni Wolności i Praw Obywatelskich debacie towarzyszy okolicznościowa wystawa w siedzibie Archiwum Państwowego – „Wybory czerwcowe 1989 w świetle dokumentów archiwalnych”. Na ekspozycji znalazły się plakaty i ulotki wyborcze, biuletyny informacyjne i zdjęcia. Zostały też przedstawione dokumenty administracyjne, karty wyborcze, a także archiwalne dokumenty z KW PZPR i Wojewódzkiego Komitetu Obrony przedstawiające sytuację polityczno-społeczną na Białostocczyźnie w 1989 r.

Agnieszka Błachowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok