Reklama

Debata dotycząca sprawnego zarządzania podmiotami leczniczymi

Przedstawiciele stowarzyszenia STOMOZ zachęcali do włączenia się i organizowania przetargów grupowych i przedstawiali korzystne skutki, zwłaszcza ekonomiczne, realizacji wspólnych zakupów szpitalnych. 

– Ta debata stała się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami i teoretykami kwestii zarządzania w ochronie zdrowia. Doszliśmy do wniosku, że warto, aby osoby pełniące funkcje kierownicze w podmiotach leczniczych na terenie województwa podlaskiego zainteresowały się włączeniem do działalności stowarzyszenia menadżerów – mówił Dominik Maślach, dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP.

Jednym z wniosków debaty było zarekomendowanie przez organizatorów utworzenia sekcji STOMOZ’u funkcjonującej na terenie regionu. Uczestnicy spotkania podjęli temat aktywizacji podmiotów leczniczych i znalezienia koordynatora, który zająłby się organizacją i wsparciem wspólnych przetargów.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama