Reklama

Dane statystyczne z granicy

Zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Białowieży, Michałowa i Nowego Dworu. Cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę naszego państwa pochodzili między innymi z  Libanu, Ugandy, Gwinei. Nielegalni migranci przekroczyli granicę w rozlewiskach rzek, w tym 17 osób na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży.

Od początku 2022 roku Straż Graniczna odnotowała 6953 próby nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy. W miesiącu lipcu 914.

Reklama

Reklama