DaimlerChrysler nie tylko motoryzacyjnie

Podczas poniedziałkowej uroczystości z udziałem gości z całego świata ogłoszono listę zwycięzców Konkursu Szkolnego Mondialogo – największej na świecie imprezy o charakterze międzykulturowym przeznaczonej dla uczniów szkół, organizowanej wspólnie przez UNESCO i koncern DaimlerChrysler.
35.000 uczniów reprezentujących 138 krajów wzięło udział w tegorocznej edycji konkursu, którego celem jest promowanie dialogu między młodymi ludźmi różnych narodowości. Międzynarodowe jury obradowało wcześniej w Paryżu. Uczniowie i nauczyciele reprezentujący 50 najbardziej zaangażowanych zespołów z 37 krajów zostali zaproszeni na Sympozjum Mondialogo w Rzymie.
Sympozjum (4-7 listopada br.), miało charakter spotkania członków wyróżnionych zespołów, którzy w czasie warsztatów i debat zastanawiali się nad znaczeniem wymiany międzynarodowej.
Pierwsze miejsce przyznano drużynie indonezyjsko-włoskiej, która zaimponowała jurorom propozycją zorganizowania bezpłatnej nauki dla dzieci mieszkających i pracujących na wysypiskach śmieci w Dżakarcie. Zespół zebrał pieniądze, dzięki którym udało się im zapewnić dwie godziny lekcji dziennie. W dowód uznania dla zaangażowania zespołu, drużynie przyznano nagrodę pieniężną.
Drugie miejsce zdobył zespół z Japonii i Turcji. Doceniono pomysł gry edukacyjnej służącej podniesieniu wrażliwości na ochronę światowego dziedzictwa kulturowego oraz uczącej zachowań w sytuacji zagrożenia skutkami katastrofy naturalnej.
,br> Partnerskie zespoły kongijsko-polski i czesko-argentyński podzieliły się trzecią nagrodą w konkursie. Drużyna z Czech i Argentyny wyprodukowała dający do myślenia film wideo podkreślający wzajemne podobieństwa, które cechuje życie codzienne jego autorów.
,br> Młodzież z Kongo i Polski (z I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu) wydała wyjątkowo twórczo rozwiązany biuletyn (utwory poetyckie, oryginalne rysunki i reportaże) poświęcony życiu dzieci w tych krajach, koncentruje się jednak głównie na trudnościach, jakie napotykają w swoim życiu dzieci kongijskie. Zadaniem biuletynu jest uczulić czytelnika na sytuację najmłodszych obywateli tego kraju. Obie drużyny w równym stopniu poświęciły się opracowaniu biuletynu. Poprzez swoje zaangażowanie w projekt dowiedziały się, jakie znaczenie ma uważna obserwacja świata, przekonały się, że warto nań spoglądać szeroko otwartymi oczami.
Uczestnicy Konkursu Szkolnego Mondialogo to młodzież w wieku od 14 do 18 lat reprezentująca 138 nacji. Większość drużyn pochodzi z Europy i Ameryki Północnej (37%), następna w kolejności jest Afryka (24%), region Azji i Pacyfiku (18%), Ameryka Łacińska i Karaiby (17%) oraz kraje arabskie (4%).
Konkurs Szkolny Mondialogo został powołany do życia wspólnymi siłami koncernu DaimlerChrysler i UNESCO w roku 2003. Jest on jednym z najważniejszych przedsięwzięć publiczno-prywatnych sygnowanych przez UNESCO. Celem tego konkursu o zasięgu ogólnoświatowym jest promowanie idei dialogu między kulturami świata. Współpraca, której podejmują się uczestnicy ma za zadanie wzmacniać wzajemne zrozumienie, tolerancję i więzy przyjaźni między młodymi ludźmi pochodzącymi z różnych środowisk, o odmiennych korzeniach kulturowych i religijnych, mówiących różnymi językami.
autor: Bstok.pl
Źródło DaimlerChrysler

Reklama