Czym jest windykacja i co warto o niej wiedzieć?

Windykacja jest dla wielu tajemniczym określeniem. Jest to proces egzekwowania spłaty długu przy użyciu środków, które zapisano w prawie. Co możesz zrobić, jeśli Twój kontrahent nie opłacił faktury? Sprawdź, czym jest windykacja, jak odzyskać długi oraz gdzie można zgłosić się po pomoc w odzyskiwaniu pieniędzy?

  1. Windykacja — co to?
  2. Windykacja należności — jak odzyskać długi?
  3. Windykacja długów — czy można uzyskać pomoc w egzekwowaniu należności?

Windykacja — co to?

Windykacja co to? Jeśli zadajesz sobie to pytanie, z pewnością niejednokrotnie spotkałeś się z tym stwierdzeniem. Windykacja polubowna to skłonienie dłużnika do uregulowania powstałych długów. Działanie może zostać rozpoczęte przez wierzyciela, firmę windykacyjną bądź pełnomocnika. Obok windykacji polubownej można wyróżnić windykację sądowo-egzekucyjną.

Windykacja polubowna inaczej nazywa się miękką. Jest łagodna dla dłużnika, a jej celem jest odzyskanie należności, zawarcie porozumienia oraz wypracowanie konkretnych warunków spłaty. Mają być one dogodne dla obydwu stron. Zazwyczaj stosowana jest w pierwszej kolejności. Na czym polega windykacja miękka? Zazwyczaj stosowane działania to wysyłanie monitów, czyli przypomnień, telefoniczne przypomnienia, wysyłanie wezwań do zapłaty. Na samym końcu, jeśli działania nie przyniosły sukcesu, przekazuje się sprawę firmie windykacyjnej. Proces windykacji nie musi być skomplikowany, wiele zależy od współpracy dłużnika. Jak się też okazuje, największą siłę przebicia ma nakaz zapłaty. 

Reklama

Windykacja sądowa ma miejsce w momencie, kiedy firma windykacyjna nie zdoła skłonić dłużnika do uregulowania zadłużenia. Postępowanie egzekucyjne nie jest miłym wyjściem, ale niejednokrotnie okazuje się konieczne. Postępowanie sądowe rozpoczyna się w momencie złożenia pozwu o zapłatę.

Windykacja należności — jak odzyskać długi?

Skuteczna windykacja należności to klucz do odzyskania pieniędzy, które prawnie się należą za zakupiony towar czy za wykonaną usługę. Bazując na obowiązujących przepisach prawnych, masz dwie możliwości egzekwowania zapłaty opisane powyżej. Postępowanie polubowne jest lepsze dla obydwu stron, jednak nie zawsze dłużnik od razu się ku temu skłania. Nic więc dziwnego, że sporo firm wchodzi na drogę sądową w celu wyegzekwowanie spłaty długu. 

Windykacja długów — czy można uzyskać pomoc w egzekwowaniu należności?

Jeśli nie uzyskałeś spłaty należności, a nie chcesz podchodzić do windykacji samodzielnie, możesz wynająć profesjonalną firmę, która zajmuje się tego rodzaju sprawami. Może się ona przydać, ponieważ doskonale będzie wiedziała, w którą stronę pokierować działaniami, a poza tym będzie znała wszelkie przepisy prawa, które obowiązują w danej sytuacji.