Reklama

Czy to możliwe, aby wymieniać waluty bez spreadu?

Podczas podejmowania decyzji o wyborze miejsca, w którym dokonany zostanie zakup lub sprzedaż danej waluty, zwraca się uwagę na oferowany kurs. Wpływ na jego wysokość ma m.in. spread. Istnieją jednak platformy, które proponują wymianę waluty online całkowicie bez spreadu. Transakcja może być dzięki temu dużo bardziej opłacalna.

Czym jest spread?

Spread to pojęcie używane bardzo często, gdy mowa jest o wymianie walut. Co ono właściwie oznacza? Spread walutowy to nic innego jak różnica w kursie zakupu i sprzedaży danej waluty. Składa się on na zysk instytucji, w której dokonywana jest transakcja. Im spread jest wyższy, tym większy może być zarobek banku lub kantoru. Analogicznie im niższy jest spread, tym operacja będzie dla klienta korzystniejsza.

Gdzie można wymieniać waluty online bez spreadu?

Istnieją serwisy internetowe, które oferują wymianę waluty online bez spreadu. Jedną z nich jest Walutomat.pl, największa platforma wymiany walut w Polsce dostępna pod adresem https://www.walutomat.pl/. Ma ona charakter społecznościowy, co oznacza, że transakcje dokonywane są pomiędzy użytkownikami. Jak to działa? Walutomat.pl “łączy w pary” klientów, którzy zamierzają kupić oraz sprzedać określoną walutę. To oni ustalają między sobą kurs, po którym przeprowadzona zostanie operacja. Serwis pobiera jedynie niską prowizję, która jest dużo niższa niż występujący w wielu miejscach spread.

Wysokość zysku może pozytywnie zaskoczyć

Dzięki dokonywaniu transakcji poprzez serwis Walutomat.pl w naszym portfelu może pozostać nawet do 8% ich wartości w porównaniu do wymiany w niektórych placówkach bankowych. Dostępność tak niskich cen pozwala na znaczną oszczędność już przy jednorazowej wymianie. Przy zakupie 500 euro zysk może wynieść około 100 złotych. Skala oszczędności na wymianie walut online bez spreadu robi jeszcze większe wrażenie przy założeniu, że taka transakcja byłaby wykonywana raz w miesiącu. Wtedy w ciągu roku zaoszczędzilibyśmy ponad 1200 złotych! Na jeszcze większe korzyści mogą liczyć osoby, które regularnie wymieniają walutę – np. pracujący za granicą lub właściciele firm, które często rozliczają się z kontrahentami w innej niż PLN walucie.

Czy wymiana walut online jest bezpieczna?

Korzystna wymiana walut online bez spreadu jest możliwa, jednak pozostaje pytanie czy tego typu transakcje są bezpieczne? W serwisie Walutomat.pl mamy do czynienia z wielostopniowymi zabezpieczeniami oraz nowoczesnymi systemami szyfrującymi. Rozwiązania informatyczne stosowane przez wspomnianą platformę są porównywalne do zabezpieczeń wprowadzonych w bankowości elektronicznej. Wybrane operacje oraz zmiany na koncie użytkownika są potwierdzane kodami SMS wysyłanymi na numer telefonu klienta.

Właściciel portalu Walutomat.pl, spółka Currency One, posiada ponadto licencję Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych. O bezpieczeństwie świadczonych usług świadczy także wiele wyróżnień i nagród oraz przede wszystkim zaufanie klientów. Z platformy skorzystało do tej pory już ponad 300 000 osób!