Czy lekarz może wystawić L4 online na dziecko bez jego zbadania? Odpowiadamy

L4 online, czyli elektroniczne zwolnienie lekarskie, jest wystawiane podczas konsultacji online z lekarzem. Jak działa L4 w formie elektronicznej? Czy jest możliwe wystawienie zwolnienia na dziecko bez jego zbadania? Odpowiadamy na pytania w niniejszym artykule.

Jak działa elektroniczne zwolnienie lekarskie?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie (inaczej L4 online) to legalny dokument podobnie jak jego klasyczna wersja. Jego zadaniem jest potwierdzenie niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych oraz uzasadnienie nieobecności pracownika. W odróżnieniu od standardowego zwolnienia lekarskiego, L4 w formie elektronicznej można wystawić na odległość. Pacjent więc nie musi się udawać osobiście do przychodni, wystarczy jedynie, że zamówi konsultację z lekarzem w formie czatu online lub teleporady.

Kto może wystawić L4 w formie elektronicznej?

L4 online może wystawić lekarz dowolnej specjalności. Co zrobić, by móc się ubiegać o zaświadczenie? Gdy z pewnych przyczyn nie ma możliwości udania się do przychodni, warto skorzystać z wygodnego rozwiązania, jakim jest L4 online na stronie NaszaRecepta.pl. Aby otrzymać elektroniczne zwolnienie lekarskie, należy wypełnić odpowiedni formularz oraz uiścić opłatę za prywatną konsultację lekarską. Następnie pozostaje oczekiwanie na kontakt ze strony lekarza.

Czy lekarz może wystawić L4 w formie elektronicznej bez zbadania dziecka?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie to rozwiązanie dla każdego, kto podlega ubezpieczeniu chorobowemu (jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub opłaca składki na ubezpieczenie dobrowolnie). L4 online może zostać wystawione nie tylko z powodu poważnego zachorowania, ale także, gdy u kobiety wystąpiły nieprzyjemne dolegliwości w czasie ciąży oraz ze względu na stan zdrowia dziecka, którym opiekuje się pracownik. L4 w formie elektronicznej jest wystawiane, gdy dziecko nie może pójść do przedszkola lub szkoły ze względu na chorobę i wymaga opieki rodzica w domu. W przypadku konsultacji zdalnej pacjent jest zobowiązany do podawania lekarzowi informacji zgodnych z prawdą.

Gdzie sprawdzić elektroniczne zwolnienie lekarskie?

Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą sprawdzić, do kiedy zostało wystawione L4 online. Pracodawca nie ma jednak wglądu w przyczyny nieobecności pracownika, takie dane są poufne. Jeśli chodzi o pracownika, może on sprawdzić elektroniczne zwolnienie lekarskie z poziomu bezpłatnej aplikacji na smartfona mojeIKP lub poprzez zalogowanie się na konto IKP (Internetowe Konto Pacjenta) przy pomocy Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Tymczasem pracodawca powinien użyć do tego celu konta PUE ZUS.

Po jakim czasie pojawia się zwolnienie na IKP?

L4 w formie elektronicznej oraz klasyczne L4 jest zwykle wystawiane na 7 dni. Wyjątek dotyczy kobiet ciężarnych, które mają prawo do skorzystania z aż 270 dni zwolnienia lekarskiego oraz osób chorujących przewlekle — w ich przypadku lekarz podejmuje decyzję dotyczącą czasu trwania L4 online indywidualnie. Stany takie jak poważne urazy, hospitalizacja czy konieczność rehabilitacji również mogą wymagać wydłużonego zwolnienia lekarskiego, każdorazowo decyduje o tym lekarz.

Po jakim czasie pojawia się zwolnienie na IKP?

Na końcu warto omówić ważną kwestię, czyli to, po jakim czasie pojawią się zwolnienie na IKP oraz u pracodawcy i w ZUS. W przypadku elektronicznego zwolnienia lekarskiego dokumentacja jest przesyłana do pracodawcy i ZUS automatycznie. Najpierw lekarz przekazuje zaświadczenie do ZUS, następnie ZUS ma obowiązek przesłać L4 wystawione przez Internet do płatnika składek nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego. Natomiast jeśli chodzi o czas, po którym zwolnienie online pojawia się na Internetowym Koncie Pacjenta i jest do wglądu dla samego zainteresowanego, zwykle jest to 1–2 dni od wystawienia zaświadczenia.