Reklama

Cześć Ich Pamięci

Uroczystość poświęcenia grobu siedmiu żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) odbyła się w niedzielę 11 sierpnia 2019 roku w Wołożynie w obwodzie mińskim na Białorusi. W uroczystości wzięli udział polscy dyplomaci, przedstawiciele Polonii, działacze białoruskiego Związku Piłsudczyków RP, przedstawiciele polskiej Straży Granicznej, w tym asysta honorowa z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z Białegostoku. Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa w Kościele Św. Józefa w intencji poległych polskich żołnierzy, gdzie następnie na cmentarzu pod odnowionym pomnikiem żołnierzy KOP wszyscy zebrani oddali hołd i złożyli kwiaty. Poświęcenia dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. Henryk Okołotowicz.

Grób siedmiu żołnierzy z batalionu KOP Wołożyn, którzy zginęli w latach 1928-1936 znajduje się na wołożyńskim cmentarzu. Przez wiele lat był zapomniany, a o jego istnieniu wiadomo było tylko dzięki przekazom i opowieściom lokalnych mieszkańców. W tym roku polscy aktywiści z Białorusi, działający w białoruskim oddziale Związku Piłsudczyków RP przy wsparciu ambasady RP w Mińsku uprzątnęli i odnowili grób oraz umieścili na nim tablicę z nazwiskami i datami śmierci polskich żołnierzy KOP: Zygmunt Stupaj, Julian Stanisławski, Józef Bieniecki, Stanisław Ziemborak, Stefan Budek, Józef Śnieg i Otton Reiss. Służba Ojczyźnie czasem pociąga za sobą ofiary. Niedzielne wydarzenie było wyrazem naszego patriotyzmu i naszej pamięci o ich oddaniu i służbie na rzecz naszego kraju. Cześć Ich Pamięci.

Zdjęcia: Ambasada RP w Mińsku