Reklama

Czas na kartę wędkarską

Wkrótce rozpocznie się sezon wędkarski. Warto pomyśleć zawczasu o wyrobieniu karty wędkarskiej i nie odkładać tego na ostatnią chwilę.

W związku ze zbliżającym się sezonem na łowienie ryb urzędnicy zapraszają zainteresowanych wyrobieniem karty wędkarskiej. Nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę. Obecnie czas oczekiwania na wydanie tego dokumentu to maksymalnie kilka dni. Im bliżej majowego weekendu, kiedy większość amatorów rybołówstwa wybiera się nad wodę, tym kolejki będą dłuższe.

Gdzie wyrobić w Białymstoku kartę wędkarską?

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub jej duplikatu można pobrać ze strony internetowej pod adresem www.cu.wrotapodlasia.pl lub w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 w poniedziałki od godziny 8.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dokumenty niezbędne do uzyskania karty wędkarskiej:

  • wniosek o wydanie karty,
  • zaświadczenie z Polskiego Związku Wędkarskiego o zdanym egzaminie,
  • zdjęcie legitymacyjne,
  • dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport),
  • dowód potwierdzający wniesioną opłatę za wydanie/wymianę karty (w wysokości 10 zł).

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej (w wysokości 17 zł) za złożone upoważnienie lub pełnomocnictwo.