Reklama

Caritas z kolejną partią pomocy

Współpraca Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z organizacjami humanitarnymi trwa od początku kryzysu migracyjnego. Wiele instytucji i organizacji wspiera Straż Graniczną w niezbędne artykuły, żywność, wodę i środki higieniczne, które zabezpieczają podstawowe potrzeby cudzoziemców.


Przykładem tego jest kolejna dostawa żywności o długotrwałym terminie przydatności oraz woda butelkowana jaką otrzymaliśmy z podlaskiej Caritas. To kontynuacja współpracy z tą instytucją charytatywną. Przekazane artykuły spożywcze będą rozdystrybuowane wśród potrzebujących cudzoziemców.


O potrzeby humanitarne cudzoziemców, w realizowanych czynnościach służbowych związanych z chronionym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odcinkiem granicy, dbają też sami funkcjonariusze prowadząc aktywne zbiórki niezbędnej ciepłej odzieży i butów, a także zabezpieczając niezbędne rzeczy potrzebne obcokrajowcom, którzy trafiają do szpitali. Wszystkie podejmowane działania w tym zakresie mają na celu niedopuszczanie do zagrożenia życia i zdrowia cudzoziemców usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę.


Dziękujemy za pomoc!


  • Otrzymane artykuły spożywcze z Caritas

  • Otrzymane artykuły spożywcze z Caritas
    Otrzymane artykuły spożywcze z Caritas

  • Otrzymane artykuły spożywcze z Caritas
    Otrzymane artykuły spożywcze z CaritasReklama