By wybór młodych był jak najlepszy

To będą niezwykle ważne zajęcia - mówi o Akademii Ewa Pużyńska, doradca zawodowy z Suwałk. – Dzięki nim będziemy mogli wzmocnić swój warsztat pracy, dostaniemy najnowsze narzędzia, dowiemy się więcej na temat doradztwa popytowego. Wcześniej skupialiśmy się przede wszystkim na badaniu predyspozycji uczniów. A tutaj poznamy już konkretnych pracodawców, dowiemy się, na jaka pracę mają w przyszłości szansę nasi uczniowie.

Doradztwo zawodowe – wszyscy wiedzą, jak jest potrzebne. Młodzi ludzie, kończący szkołę podstawową, potrzebują wsparcia i dobrej rady przy wyborze kolejnego etapu kształcenia. Na szczęście dziś zajęcia z doradztwa zawodowego muszą być w każdej szkole. Taki jest odgórny wymóg.

Jednak to nie wszystko. Trzeba zrobić wszystko, by doradztwo zawodowe było na naprawdę wysokim poziomie. By było nowoczesne. By młodzi wybierali takie zawód, żeby przynosił im satysfakcję z jego wykonywania, ale z drugiej strony – by bez problemy znajdowali w nim zatrudnienie. Doradca zawodowy, pomagając młodemu człowiekowi, musi więc uwzględnić jego predyspozycje, zainteresowania, pasje, ale też przedstawić mu, jakich pracowników potrzebują lokalni przedsiębiorcy.

Doradcy zawodowi muszą więc mieć taką wiedzę i umiejętności, by pomóc młodym ludziom podjąć bardzo ważną życiową decyzję. Decyzję o wyborze szkoły średniej. Realizatorzy projektu „Dobry Zawód – Fajne Życie” pomagają właśnie doradcom. Już wkrótce ruszają szkolenia przygotowane specjalnie z myślą o nich, o tym, by pomóc im podnieść własne kompetencje.

Pomagają doradcom zawodowym, by ci dobrze pomagali młodym

– W ramach naszego projektu, oprócz tego, że oferujemy wsparcie dla uczniów, których przygotowujemy do myślenia o zawodzie, do wyboru dalszej ścieżki kształcenia, przygotowujemy też kadrę nauczycieli do tego, aby wspierali uczniów w procesie podejmowania decyzji – mówi Iwona Zaborowska, kierowniczka projektu „Dobry Zawód – Fajne Życie”.

Bo Projekt w sposób systematyczny i innowacyjny realizuje działania mające na celu przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowych dotyczących ich przyszłości. Oprócz wielu działań skierowanych bezpośrednio do uczniów, w tym roku jego realizatorzy chcą przygotować kadrę placówki do realizacji doradztwa zawodowego w szkole.

Akademia Doradcy Zawodowego jest działaniem wzmacniającym kompetencje kadry pedagogicznej w zakresie realizacji zadań doradczych.

– Akademia będzie uczyła praktycznego podejścia do doradztwa zawodowego. Doradcy powinni wiedzieć, jakie są możliwości i ścieżki zawodowe, znać nie tylko potencjały ucznia, ale też zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Od tego bowiem zależą w dużej mierze wybory uczniów – trzeba myśleć nie tylko przez „predyspozycje i potencjał”, ale też przez potrzeby rynku pracy – kogo będą poszukiwali pracodawcy? To połączenie tej wiedzy determinuje edukacyjną i zawodową przyszłość młodzieży. Celem doradców jest taka praca z uczniami, żeby ta ścieżka była nie tylko najbliżej kompetencji, które posiadają uczniowie, ich predyspozycji, cech osobowościowych i zainteresowań, ale przede wszystkim spójna z potrzebami rynku pracy. Chcemy nauczyć doradców, nauczycieli, wychowawców, jak wykorzystywać narzędzia, które zostały przygotowane przez nas, by przygotować tę ścieżkę jak najlepiej dla każdego ucznia – mówi Anna Moczulewska z Fundacji BFKK, która pracuje przy projekcie.

Najpierw warsztaty dla nauczycieli, później spotkania dla uczniów

Do udziału w Akademii zaproszeni zostali doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy i nauczyciele, którzy są zainteresowani realizacją tematu doradztwa zawodowego w nowym ujęciu doradztwa popytowego. Doradztwo zawodowe w modelu popytowym dla uczniów jest alternatywą wobec afirmującego doradztwa podażowego. W nowym ujęciu proces jest w odróżnieniu od psychologizującego, afirmującego i akceptującego poradnictwa podażowego kariery zorientowanego na marzeniach, aspiracjach i zainteresowaniach młodych ludzi zorientowany nie tylko na potencjały ucznia, ale w równym stopniu na realizację potrzeb kompetencyjnych pracodawców. W tym nowym ujęciu doradca zawodowy staje się doradcą zawodu poznającym konkretne środowiska pracy, czynności i zadania zawodowe poszczególnych stanowisk pracy ściśle współpracując w tym zakresie z pracodawcami, mistrzami zawodu i pracownikami wykonującymi zawód, przed podjęciem interwencji doradczej. Specjalista taki rozumie konkretny lokalny/regionalny rynek pracy i zna jego realia, warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, motywuje swoich klientów w wyborze zawodu realną szansą znalezienie pracy i poziomem wynagrodzeń.

– To spotkania zarówno seminaryjne, jak i warsztatowe, które przygotują nauczycieli do pracy z uczniem. Będą dotyczyły nie tylko samej metodologii doradztwa, ale również innowacyjnej, opracowanej przez nas metodologii doradztwa popytowego – mówi Iwona Zaborowska. I tłumaczy: – Nauczyciele powinni wiedzieć, jak pomóc uczniom wybrać dalszą ścieżkę edukacji. Oczywiście, z tym się wiąże i poznanie zawodów i poznanie stanowisk pracy. Ta innowacyjna metodologia polega na tym, że nie tylko poznajemy ucznia, jego mocne strony, ale też wspólnie z nim decydujemy o tym, gdzie dalej będzie się uczył. Nieodłącznym elementem tej pracy jest pozyskiwanie informacji o tym, co się dzieje na ranku pracy. Informacji o zawodach, o stanowiskach w lokalnych firmach i przedsiębiorstwach. Bez takiej wiedzy możemy przygotowywać młodzież do bycia fachowcem bez zatrudnienia. A przecież chodzi o to by mieć nie tylko zawód, ale też dobrą pracę i fajne życie.

Wszystkie informacje do ręki

W ramach Akademii nauczyciele dostaną wszystkie potrzebne materiały do takiej pracy z uczniem. – W ramach projektu przeprowadziliśmy badania dotyczące rynku pracy, mamy opracowane raporty z opisami zawodów, kartami stanowisk. Raporty są bardzo szczegółowe, bo dotyczą każdego subregionu. Każdy doradca na przykład z subregionu suwalskiego, który weźmie udział w Akademii, otrzyma od nas taki raport dotyczący rynku pracy w regionie suwalskim, gdzie uwzględniliśmy nie tylko zapotrzebowanie na zawody, ale również na konkretne stanowiska i kompetencje wśród pracodawców subregionu suwalskiego. A każdy doradca z subregionu bielskiego – takie same informacje z jego subregionu. Oczywiście, oznacza to, że takie informacje w przyszłości będzie trzeba pozyskiwać i uaktualniać. Albo będą robiły to różnego rodzaju instytucje, albo sami doradcy. Ale w tej chwili trudno sobie wyobrazić, że przygotowujemy ucznia do pracy, nie mając informacji o tym, co się dzieje w danej branży i zawodzie w danym subregionie. Albo na jakich stanowiskach w tym zawodzie można pracować – dodaje Iwona Zaborowska.

Jak zapewnia, taka pomoc uczniom jest bardzo potrzebna. I to nie tylko tym niezdecydowanym. Spotkania z doradcami zawodowymi powinni odbyć również ci, którzy doskonale wiedzą, do jakiej szkoły chcą iść i w jakim zawodzie pracować w przyszłości: – Chociażby dlatego, by się utwierdzić w przekonaniu, że dokonany wybór jest dobry. Że wiedza, którą posiadam o danym zawodzie, danym stanowisku czy o branży, w której chcę pracować, jest aktualna i rzetelna. Czyli niektórzy przychodzą do doradcy dlatego, że kompletnie nie wiedzą, co dalej mają robić, w jakim kierunku mają się kształcić, aby mieć „dobry zawód” w którym od razu znajda świetna pracę. A inni przychodzą po to, żeby zweryfikować lub potwierdzić swoje wybory – tłumaczy Iwona Zaborowska.

Anna Moczulewska, odpowiedzialna w projekcie m.in. za szkolenia dla doradców dodaje: – Chcielibyśmy podkreślić, że oprócz tego bardzo ważnego poradnictwa opartego na marzeniach czy zainteresowaniach i kompetencjach młodych ludzi należy również pamiętać o tym, że to środowisko pracy i rynek pracy dyktują ścisłe wymagania, jeśli chodzi o ścieżkę zawodową młodzieży. Dlatego też ważne jest, by doradcy zawodowi mieli świadomość potrzeb i wymagań przedsiębiorstw. To ważne, by młodzież w przyszłości wybrała jak najlepszą ścieżkę zawodową. Właśnie do tego potrzebna jest znajomość realiów konkretnego rynku pracy, żeby młodzi ludzie wiedzieli, jakie są warunki zatrudnienia, jaki jest poziom wynagrodzeń, tak żeby mieli motywację do wyboru przyszłego zawodu opartą na mocnych fundamentach.

Akademia Doradcy Zawodowego krok po kroku

Celem ogólnym Akademii Doradcy Zawodowego jest wzmocnienie kompetencji kadry szkół w zakresie realizacji zadań doradczych. Zajęcia w Akademii składają się z dwóch części:

Część I seminaryjna ogólna – dwa spotkania wykładowo-warsztatowe. Pierwsze spotkanie dotyczy zapotrzebowania na zawody i stanowiska w subregionie, obszary i kierunki kształcenia „Profile kształcenia, czyli kierunki, zawody, stanowiska”. Podczas drugiego prezentowane są nowe materiały „Jak wykorzystać produkty z projektów innowacyjnych do realizacji działań doradczych i rozwijania kompetencji społecznych?”.

Na tę cześć realizatorzy projektu zapraszają nie tylko doradców i pedagogów, ale również wychowawców klas (treści do realizacji podczas godzin wychowawczych) oraz nauczycieli.

Część II warsztatowo-szkoleniowa – z metodologii doradczej w modelu popytowym dwa spotkania wyjazdowe po 2 dni (2 x 16 godzin). To część dla doradców zawodowych, pedagogów oraz nauczycieli realizujących zajęcia z doradztwa zawodowego.

www.dobryzawod.pl