Reklama

Bulwary na Bacieczkach

Bulwary przy ul. Z. Herberta na osiedlu Bacieczki będą rozbudowane. Miasto Białystok przygotowuje się do wykonania amfiteatru i zagospodarowania terenu tej inwestycji, będącej jednym ze zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018. Przetarg został już ogłoszony.

Miasto szuka wykonawcy II i III etapu budowy bulwarów przy ul. Z. Herberta. W ramach inwestycji ma tam powstać otwarty amfiteatr oraz nowe ścieżki piesze i rowerowe, drewniane kładki. Teren zostanie odpowiednio oświetlony i wyposażony w elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci itp.

Amfiteatr, który powstanie na osiedlu Bacieczki, został zaprojektowany jako jeden z istotnych elementów zagospodarowania bulwarów. Będzie to otwarty, widowiskowy obiekt służący do organizowania w okresie letnim niewielkich, lokalnych imprez estradowych. Ich organizacja będzie wymagała jednak każdorazowo instalowania odpowiednich dekoracji, urządzeń oświetleniowych, nagłośnienia bądź ekranu filmowego. Na osi amfiteatru będzie znajdowała się zadaszona i obudowana z trzech stron reżyserka. Widownia ma pomieścić 319 widzów w siedmiu rzędach, a na scenie o powierzchni 71 m2 jednocześnie będzie mogło znaleźć się maksymalnie 50 osób.

Miejsce to z pewnością uatrakcyjni tę część miasta, umożliwi integrację mieszkańców, będzie przyciągało całe rodziny. Dzięki tej inwestycji zrealizujemy potrzeby mieszkańców wyrażone w Budżecie Obywatelskim w 2017 i w 2018 roku – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Inwestycja ma być gotowa w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Oferty do przetargu można składać do 4 czerwca w Departamencie Inwestycji Urzędu Miejskiego przy ul. Składowej 11. Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym są na stronie www.bip.bialystok.pl.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok