Reklama

Budynek dla Caritas

25 czerwca w Supraślu został przekazany budynek będący własnością skarbu państwa Stowarzyszeniu Caritas. Budynek mieści się przy ul. 3 maja 5B, przy skrzyżowaniu z ul. Posterunkową.

Wojewoda podpisał zarządzenie, na mocy którego starosta białostocki przekazał budynek Caritas. W budynku powstanie Centrum Pomocy Caritas w Supraślu a w nim: Dom Matki i Dziecka, świetlica środowiskowa i przede wszystkim OREW (Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy).

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy powstaje z myślą o godności osób z niepełnosprawnością intelektualną, o ich prawach, potrzebach, o ich rodzinach. Adresatami są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku od 6 do 25 lat.
Chodzi o zapewnienie wychowankom wszechstronnego rozwoju, w zależności od ich potrzeb i odpowiednio do ich możliwości, poprzez: wczesną diagnozę i wspomaganie rozwoju dzieci od 0 do 6 lat, pomoc kompleksową: rehabilitację, terapię.

W ośrodku będzie działał zespół specjalistów: pedagogów specjalnych, psychologów dziecięcych, logopedów, terapeutów. Ośrodek będzie realizował obowiązek szkolny na poziomie przygotowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, gimnazjum. Będzie też wspierał rodziców przez konsultacje ze specjalistami i wspólną terapię dzieci. Stworzy warunki dla aktywności społecznej wolontariuszy.