Reklama

Budowa ulic Chmielowej i Szyszkowej

Dwie drogi gminne – na ulicy Szyszkowej i Chmielowej – zyskają nawierzchnię z brukowej kostki, zjazdy i chodniki. Będzie zainstalowane oświetlenie i zostanie przebudowana infrastruktura techniczna.

Miasto ogłosiło przetarg na budowę ulic Chmielowej i Szyszkowej – dróg gminnych w Białymstoku wraz z budową fragmentu ul. Tatarakowej (ul. 4KD-D) oraz ul. 5KD-D. Do realizacji inwestycji jest niezbędna koordynacja prac z obszaru branży drogowej z zakresem obejmującym infrastrukturę sanitarną, tj. sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągową.

Prace obejmą budowę jezdni (nawierzchnia z kostki betonowej brukowej), zjazdów, chodników, palisady, drenażu, sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami, sieci kablowej linii oświetleniowej. Zostaną również przebudowane sieci: gazowa, wodociągowa, elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna linia nN oraz sieć telekomunikacyjna.

– Budowa dróg zarówno osiedlowych, jak i głównych, należy do priorytetów Miasta. Tego oczekują mieszkańcy i staramy się to konsekwentnie realizować, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy w mieście – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Inwestycja, której realizacja została zaplanowana w budżecie Miasta na lata 2022-2023, będzie kosztować około 10 mln zł. Przewidziany termin zakończenia prac to 12 miesięcy od przekazania placu budowy wykonawcy.

Agnieszka Błachowska

Reklama