Reklama

„Branickalia” w Muzeum Podlaskim Finał konkursu „Autoportret z historią” Zauważmy rośliny na swojej drodze. Warsztaty

Colloquia Braniciana

18 czerwca 2022 r., (sobota), godz. 11.00

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, ul. Pałacowa 2

Colloquia Braniciana to nowy cykl Muzeum Podlaskiego popularyzujący dokonania rodu Branickich herbu Gryf na Podlasiu oraz dzieje i kulturę osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej.

Colloquia rozpisane zostały na pięć sesji wykładowo-eventowych, poświęconych dziedzinom sztuki obecnym na hetmańskim dworze w Białymstoku: literaturze, wojsku, modzie, kuchni i muzyce. Każde spotkanie składa się z przystępnego wykładu oraz rekonstrukcji historycznej.

Colloquia odbywają się w obiektach Muzeum Podlaskiego stanowiących dziedzictwo tego potężnego magnackiego rodu – Ratuszu, który Jan Klemens Branicki wzniósł w centralnym punkcie miasta, oraz otoczonej parkiem letniej rezydencji hetmana w Choroszczy, w której mieści się obecnie Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Tematem drugiego spotkania będzie wojsko. Wykład pt. „Na straży dóbr magnackich i bezpieczeństwa publicznego – prywatne siły zbrojne na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w połowie XVIII wieku” wygłosi dr hab. Maciej Trąbski – historyk, profesor nadzwyczajny Instytutu Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Prelekcji będzie towarzyszyć prezentacja umundurowania i uzbrojenia XVIII-wiecznego żołnierza, opis działania broni czarnoprochowej oraz pokaz musztry przez grupy rekonstrukcyjne Garnizon Fortecy Częstochowskiej oraz Regiment Pieszy Koronny Królewicza.  

Po wydarzeniach w Choroszczy grupy rekonstrukcyjne przeniosą się do Białegostoku, gdzie o godz. 14.15 na dziedzińcu Ratusza ponownie odbędzie się prezentacja strojów i uzbrojenia z epoki oraz pokaz musztry. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie „Realizacja sesji wykładowo-eventowej pod nazwą Colloquia Braniciana”.

Współorganizator: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Capella Braniciana

19 czerwca 2022 r. (niedziela), godz. 12.00

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, ul. Pałacowa 2

Capella Braniciana

w składzie:

Amadeusz Buczyński – skrzypce barokowe
Anna Cieśluk – skrzypce
Radosław Koper – skrzypce
Anna Mikołajczak – altówka
Katarzyna Palusińska – wiolonczela
Rafał Makarski – kontrabas
Anna Krzysztofik-Buczyńska – klawesyn

W programie:

Antonio Vivaldi

Koncert nr 1 E-dur La Primavera (Wiosna), RV 269

 •  
  1. Allegro
  2. Largo
  3. Allegro

Koncert nr 2 g-moll LʼEstate (Lato), RV 315

 •  
  1. Allegro non molto
  2. Adagio e piano – Presto e forte
  3. Presto

Koncert nr 3 F-dur LʼAutunno (Jesień), RV 293

 •  
  1. Allegro
  2. Adagio molto
  3. Allegro

Koncert nr 4 f-moll LʼInverno (Zima), RV 297

 •  
  1. Allegro non molto
  2. Largo
  3. Allegro

W niedzielę, 19 czerwca muzeum zaprasza na drugi z cyklu koncertów muzyki barokowej Capella Braniciana w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. To najnowsza inicjatywa Muzeum Podlaskiego nawiązująca do czasów świetności artystycznej Podlasia. Cykl koncertów muzyki dawnej odbywający się we wnętrzach Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy to propozycja niejako uzupełniająca ofertę otwartej dla gości letniej rezydencji Branickich o dźwięki osiemnastowiecznej muzyki.

Jan Klemens Branicki – jeden z najpotężniejszych magnatów swojej epoki – ma niezaprzeczalne zasługi dla życia kulturalnego naszego regionu. Wśród wielu dziedzin sztuki, które hetman objął swoim mecenatem, ważne miejsce zajmowała muzyka – w hetmańskich rezydencjach rozbrzmiewały kompozycje najwybitniejszych twórców epoki; pośród gości byli kompozytorzy, instrumentaliści, śpiewacy, aktorzy i tancerze, którym towarzyszył zespół wykonawców opłacanych przez gospodarza podlaskich dóbr. Choć czasy Branickich herbu Gryf przeminęły, Muzeum Podlaskie pragnie nawiązać do wieku XVIII, przywołując pamięć o wybitnych mecenasach sztuki.

Współorganizator: Urząd Miejski w Choroszczy

Muzyka w Pałacu na Wodzie

Scena letnia Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

26 czerwca 2022 (niedziela), godz. 16:00

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, ul. Pałacowa 2

Muzyka w Pałacu na wodzie to cykl kameralnych koncertów i recitali, którego wykonawcami są artyści z całej Polski, działający w nurcie tzw. wykonawstwa poinformowanego historycznie. Realizacja wydarzeń artystycznych ma na celu ożywienie nie tylko pałacu, ale co ważniejsze zachęcenie społeczności lokalnej do częstszych wizyt w przylegającym do niego rewitalizowanym parku oraz gościnnych progach muzeum. Cykl nawiązuje do muzycznych tradycji związanych z mecenatem Branickich w Białymstoku i Choroszczy.

Koncert kameralny „Słońce Włoch i Hiszpanii w dźwiękach zaklęte”

Zespół „Finesis Trio”

w składzie:

Katarzyna Puch – sopran

Małgorzata Włodarczyk – gitara i lutnia

Paulina Tkaczyk – klawesyn

Program koncertu obrazuje ukryty w formach i rytmach temperament muzyki hiszpańskiej, włoskiej i francuskiej. W 2017 roku zespół wydał płytę Słońce zaklęte w dźwiękach Hiszpanii i Włoch, zawierającą unikatowy program, która zbiera znakomite recenzje uznanych dziennikarzy muzycznych.

Organizator: Fundacja Vexilla Regis

Współorganizator: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
oprac.: Aneta Kursa

 

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama