Reklama

Blisko milion złotych na Centrum Usług na rzecz Osób z Autyzmem

Pomoc w codziennym życiu

A w ramach projektu zaplanowano m.in. adaptację pomieszczeń na cele centrum oraz zakup odpowiedniego wyposażenia. Sfinansowane zostaną także usługi asystenckie dla osób z autyzmem – wsparcie w codziennych czynnościach, w dotarciu m.in. do lekarza, miejsc publicznych (i asystowanie w tych miejscach), do pracy czy szkoły. Podopieczni wezmą również udział w zajęciach terapeutycznych, m.in. terapii pedagogicznej, behawioralnej, fizjoterapii. Z kolei opiekunowie będą uczestniczyć w specjalnych warsztatach – „Rodzinne autonomie samodzielności”.

Przygotowane zostaną również mieszkania – wytchnieniowe  i wspomagane. W każdym z nich przeprowadzone zostaną remonty i kupione odpowiednie wyposażenie. W pierwszym z nich zapewniona zostanie opieka osobom, których opiekunowie potrzebują odpoczynku. Natomiast drugie przygotuje osoby w nim przebywające (pod opieką specjalistów) do prowadzenia samodzielnego życia.

– Naszym zadaniem jest prowadzenie mieszkania wytchnieniowego. Obecnie jesteśmy na etapie remontu lokalu, który przeznaczyła na ten cel osoba prywatna – poinformowała Ewa Ciesłowska, prezes Fundacji Przystanek Autyzm.

Projekt będzie realizowany do końca 2023 r. Jego koszt to ponad milion złotych.  

Barbara Likowska-Matys, Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Paweł Krukowski

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama