Reklama

Blisko 6,7 mln zł z budżetu województwa dla podlaskich placówek ochrony zdrowia

– Bardzo nam, jako zarządowi województwa, zależy, aby szpitale i przychodnie w Podlaskiem zapewniały pacjentom jak najlepsze warunki leczenia i dysponowały nowoczesnym sprzętem medycznym. Przekłada się to nie tylko na komfort pacjentów i personelu, ale również skuteczność i szybkość leczenia ­– mówił marszałek Artur Kosicki.

– Dotacje, które przyznaliśmy z budżetu województwa, pozwalają na unowocześnienie infrastruktury i zabezpieczenie terapii na jak najwyższym poziomie – dodał Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny m.in. za sektor zdrowia.

Na leczenie pacjentów onkologicznych

Prawie 5 mln zł otrzyma szpital wojewódzki w Łomży na przebudowę istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze pawilonu H na potrzeby pododdziału onkologii oraz na I piętrze pawilonu D na potrzeby dwóch poradni: onkologicznej i chirurgii onkologicznej. W efekcie na pododdziale liczba łóżek zostanie zwiększona do 16 (z 10) oraz do 7 (z 5) liczba stanowisk dziennych do podawania leków cytostatycznych. W poradni onkologicznej i chirurgii onkologicznej zostanie wydzielona rejestracja oraz dwa gabinety lekarskie i dwa diagnostyczno-zabiegowe. Powstanie również węzeł sanitarny dla pacjentów i personelu, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki dotacji pododdział i poradnie zostaną doposażone w sprzęt i aparaturę medyczną.

Szpital wojewódzki w Suwałkach dostanie trzy dotacje. Pierwszą, w wysokości 68 tys. zł, przeznaczy na wykonanie dokumentacji projektowej oddziału chorób zakaźnych. Natomiast druga, ponad 1 mln zł, zostanie wykorzystana na pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych (czyli niepodlegających dofinansowaniu) w projekcie, realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020. Jest on prowadzony przez szpital w Suwałkach w partnerstwie ze szpitalem w Olicie. Zakłada m.in. zakup sprzętu, aparatury medycznej i środków ochrony osobistej oraz modernizację oddziału chorób wewnętrznych, kardiologii i endokrynologii w suwalskiej placówce. Trzecia dotacja (blisko 455 tys. zł) zostanie przeznaczona na dostosowanie budynku zakładu diagnostyki obrazowej do obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Agregat i sprzęt do rehabilitacji

Natomiast Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach – dzięki dofinansowaniu w wysokości 79 tys. zł – kupi i zamontuje agregat prądotwórczy na potrzeby połączonego z nim Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich. Pozwoli to na sprawne działanie zasilania awaryjnego i zapewnienie ciągłości udzielanych świadczeń medycznych w przypadku awarii.

Z kolei ośrodek rehabilitacji w Suwałkach otrzyma blisko 64 tys. zł na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych (niepodlegających dofinansowaniu) w projekcie realizowanym w ramach programu regionalnego na zakup sprzętu i aparatury, potrzebnych do rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama