Reklama

Blisko 1,9 mln zł na cyfryzację dla samorządu Łomży

Sprzęt komputerowy dla administracji i szkół, szkolenia i działania przeciwko cyberprzestępczości. Łomża będzie lepiej przygotowana do korzystania z „przestrzeni cyfrowej” dzięki funduszom z rządowego programu „Cyfrowa gmina”. Symboliczny czek na blisko 1,9 mln zł. w poniedziałek (14.10) wręczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz prezydentowi Łomży Mariuszowi Chrzanowskiemu. Uczestnikiem uroczystości był wicemarszałek Marek Olbryś.

Jak poinformował łomżyński magistrat, pozyskane przez miasto środki zostaną przeznaczone na zakup 38 komputerów i 21 laptopów dla 7 szkół podstawowych, 9 przedszkoli publicznych, 8 szkół średnich, zawodowych i technicznych, 3 burs szkolnych i 1 placówki specjalnej. W ramach cyfryzacji urzędów zakupione zostaną również 203 komputery z oprogramowaniem, 38 laptopów i serwer dostępowy. Ponadto nabyty zostanie m.in. system zarządzania bezpieczeństwem informacji, rozbudowa zabezpieczeń logicznych, system monitoringu do sieci oraz urządzenie realizujące zabezpieczenie zdalnego dostępu w postaci sprzętowej bramy dostępowej, zapewniającej nadzorowany dostęp zdalny do sieci urzędowej. Projekt obejmuje także szkolenia pracowników.

Z satysfakcją o projekcie mówił wicemarszałek Marek Olbryś.

– Dziękujemy rządowi za inicjatywy pozwalające nam nadrabiać opóźnienia w różnych dziedzinach, także cyfryzacji, ale chciałbym zwrócić uwagę na coś jeszcze – cyberbezpieczeństwo. Bardzo dobitnie przekonujmy się jak ważne jest zabezpieczenie „przestrzeni internetowej”, także w działalności samorządów,   gdy dochodzi do tzw. hybrydowych konfliktów. Musimy dużo wiedzieć, musimy być lepsi od tych, którzy w cyberprzestrzeni próbują realizować swoje złe zamiary – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Do przekazania czeku władzom Łomży doszło w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7, czyli w popularnej „Wecie”.

– To dla nas zaszczyt. Nasza „Weta” przyjmuje z radością wszelkie innowacje technologiczne, które podnoszą na wyższy poziom jakość nauczania. Przekonaliśmy się jak jest to potrzebne, choćby w okresie pandemii. Mam nadzieję, że także skorzystamy z programu „Cyfrowa gmina” – podkreśliła Bogumiła Olbryś, dyrektor „Wety”.

tekst, fot.: Maciej Gryguc
red.: Paulina Dulewicz

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama