Reklama

Blisko 150 tys. zł na pomoc w powrocie do pracy

Projekt zrealizuje firma Cognitio – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń wraz ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna”. Jest on skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. ludzi biednych, z niepełnosprawnościami. Skorzystają oni z pomocy specjalistów (psychologów, pośredników pracy). Wezmą także udział w szkoleniach i stażach zawodowych.

– Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa jego uczestników. Ułatwienie im powrotu na rynek pracy. Osoby, które od dawna nie pracują, mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. Często główną przeszkodą jest poczucie niemocy, brak wiary we własne siły i wynikająca z nich bierność. Specjaliści pomogą im ją przełamać – powiedziała członek zarządu Wiesława Burnos.

Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosi 187 tys. zł, natomiast dofinansowanie to blisko 150 tys. zł. Projekt wpłynął na nabór ogłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Będzie realizowany od maja 2022 r. do kwietnia 2023 r.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

Reklama

Reklama