Reklama

Białystok stabilny finansowo !

Według rankingu przeprowadzonego przez magazyn samorządowy „Wspólnota” Białystok jest jednym z tych miast wojewódzkich, których zadłużenie zostało zredukowane między 2014 a 2017 r. W tym okresie dług miasta Białystok zmniejszył się o 3,51%.  

Spadek zadłużenia Białegostoku to konsekwencja wieloletniej racjonalnej polityki finansowej miasta. Polityka finansowa Białegostoku, oprócz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta oraz dążenia do maksymalizacji dochodów, polega również na przemyślanym i oszczędnym wydatkowaniu środków publicznych, według założonych celów. Cele te są każdego roku określane w uchwale budżetowej, a cele długoterminowe są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która w przypadku Białegostoku obejmuje obecnie lata 2019-2036, oraz w Strategii Miasta. Ważne jest, aby pozyskiwane środki finansowe służyły jak największej liczbie mieszkańców, aby realizowane zadania spełniały oczekiwania mieszkańców w jak największym stopniu.

Białystok finanse

Sytuacja finansowa Białegostoku jest co roku (od 2008 r.) oceniana przez niezależną agencję ratingową Fitch. Ostatnia aktualizacja ratingu odbyła się w listopadzie 2018 r. Miasto uzyskało ocenę zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” i krajowy rating długoterminowy na poziomie „A+(pol)”. Ta ocena sytuacji finansowej miasta wynika z dobrych wyników operacyjnych Białegostoku. Oznacza to, że białostocki samorząd dba o stabilność finansów i naszym mieście można bezpiecznie inwestować.

Źródło Urząd Miejski Białystok