Reklama

Białystok będzie współpracował z Chinami

Nastąpiło porozumienie o nawiązaniu relacji miast partnerskich pomiędzy Białymstokiem a miastem Chongzuo w Regionie Autonomicznym Guangxi Zhuang w Chińskiej Republice Ludowej, które zostało podpisane dzisiaj (18 grudnia) w Białymstoku. W naszym mieście przebywała pięcioosobowa delegacja przedstawicieli Chongzuo.

Zgodnie z porozumieniem, które podpisali prezydent Tadeusz Truskolaski oraz reprezentant miasta Chongzuo – Lei Duorong, oba miasta nawiązały relacje miast partnerskich. Zobowiązały się tym samym do wymiany i współpracy w różnych dziedzinach gospodarki, handlu, turystyce, edukacji, nauce i kulturze.

– Mamy nadzieję, że to porozumienie umożliwi nam partnerskie kontakty, dzięki którym nawiążemy współpracę w obszarze delegacji samorządowych, a także organizacji pozarządowych – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Współpraca z zaprzyjaźnionymi miastami zagranicznymi, o odmiennej kulturze, służy też promocji Białegostoku na świecie.

Obie strony zobowiązały się do tego, aby odpowiednie departamenty utrzymywały kontakty i zachęcały do wzajemnych wizyt delegacji, a także realizacji wspólnych projektów. Umowa będzie obowiązywała przez pięć lat. Po wygaśnięciu może zachować moc, jeśli żadna ze stron jej nie zakończy.

Źródło Urząd Miejski Białystok