Reklama

Białostocki WORD zaprasza na szkolenie na egzaminatora jazdy

– Dostrzegliśmy ten problem organizując egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów. Nasi absolwenci włożyli sporo pracy, aby zdać te egzaminy i udało się za pierwszym razem. Zdobyli sporo informacji o pytaniach, uzyskali wiedzę jak przygotować się praktycznie do egzaminu, na co zwrócić uwagę i w jaki sposób zrobić to jak najmniejszym nakładem kosztów. Kiedy dowiedzieliśmy się, że kilkanaście osób z całego kraju szukało ich pomocy, a następnie z pozytywnym wynikiem zdało egzaminy, zapadła decyzja, aby osoby na naszym kursie również miały taką możliwość. Dlatego zatrudniliśmy dwóch najlepszych absolwentów jako wykładowców nowego przedmiotu „Przygotowanie do egzaminu weryfikacyjnego”. W jego trakcie nie tylko przekażą jak to wygląda od kuchni, ale praktycznie pomogą przy przygotowaniach do egzaminów i odpowiedzą na pytania. Będą takimi opiekunami grupy – powiedział Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku.

Dodatkowo WORD w Białymstoku wprowadził możliwość zapisywania się tylko na poszczególne przedmioty (jako sposób na praktyczne powtórzenie materiału przed kolejnymi egzaminami weryfikacyjnymi).

Aby zostać egzaminatorem, należy mieć co najmniej wykształcenie średnie, posiadać prawo jazdy od minimum trzech lat, mieć skończone 23 lata oraz przedstawić zaświadczenie, że nie było się skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Dodatkowo należy przedstawić orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu.

Więcej na stronie WORD

źródło: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Kamil Timoszuk

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama