Reklama

Białostocki Klaster Energetyczny

Dziś (27 września) zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania Białostockiego Klastra Energetycznego. W skład klastra wchodzi Miasto Białystok, PUHP LECH i Wodociągi Białostockie. 

Celem klastra jest budowa samowystarczalnego energetycznego obszaru w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienia lokalnej gospodarki. Chodzi o optymalizację wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii, a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Cele te są zgodne z polityką Miasta Białystok. Ponadto, w procedurach aplikujących o środki finansowe do funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania, istnienie klastra i bycie jego członkiem zapewni lepszą pozycję w rankingu aplikujących wnioskodawców.

Działalność klastra w szczególności będzie polegała na stworzeniu platformy współpracy organizacyjnej i technicznej wspomagającej inicjowanie i wspólne realizowanie zadań, projektów oraz rozwijanie nowych produktów i usług.

– Chcemy, aby te działania przyczyniły się do poprawy efektywności oraz wspomagały tworzenie konkurencyjnego, lokalnego rynku energii i paliw – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Działalność klastra ma wspierać uczestników w dążeniu do stworzenia – na obszarze jego działania – lokalnego rynku energii poprzez koordynację działań w zakresie:

 • wspólnego planowania, wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,
 • uzyskania niezbędnych koncesji i zezwoleń,
 • wykorzystania technologii zielonego wodoru,
 • magazynowania energii oraz zarządzania popytem na energię elektryczną, cieplną oraz chłód,
 • eliminacji niskiej emisji z indywidualnych źródeł ciepła i lokalnych kotłowni,
 • ograniczenia niskiej emisji z transportu poprzez rozwój elektromobilności,
 • zwiększenia wykorzystania zasobów lokalnych,
 • poprawy bezpieczeństwa energetycznego,
 • zwiększenia stopnia niezależności energetycznej,
 • wspierania rozwoju OZE i magazynowania energii o zasięgu lokalnym i regionalnym przyłączonych na napięciu niższym niż 110 kV,
 • aktywizacji społeczeństwa w zakresie efektywnego i zrównoważonego wykorzystania energii,
 • poprawy efektywności użytkowania energii.

Opracowanie: Anna Kowalska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama