Reklama

Białostocka firma przejmuje śląski softwarehouse

Warszawa, 08.06.2021r.

Notowany na NewConnect TenderHut łączy się z Evertop

TenderHut SA zaprasza pod swój dach kolejny software house. Do technologicznej grupy kapitałowej dołączy chorzowski Evertop, który będzie pierwszą dywizją na Górnym Śląsku jednej z najszybciej rozwijających się firm w IT w Polsce. Warunkowa umowa przejęcia spółki Evertop została podpisana w dniu 07.06.2021. Sprzedając 100 % udziałów chorzowskiego software house’u jego dotychczasowi właściciele obejmą w sumie 60 000 akcji TenderHut.

TenderHut na pokład przyjmie pół setki doświadczonych specjalistów zaznaczając jednocześnie swoją obecność na Górnym Śląsku. To już 10 akwizycja technologicznej grupy, która od 2016 roku konsoliduje polską branżę IT. Założyciele Evertop pozostaną na aktualnie zajmowanych stanowiskach w spółce, ale ponadto obejmą strategiczne funkcje w spółkach grupy TenderHut. Maciej Kotok, prezes zarządu Evertop, będzie odpowiedzialny za rozwój spółki Grow Uperion, Łukasz Przepióra, wiceprezes zarządu Evertop, będzie pełnił funkcję COO w Holo4Med, a Michał Siudyka, również wiceprezes zarządu Evertop, zajmie się rozwojem spółki ProtectHut.

Umowa przejęcia spółki została zawarta warunkowo. Warunkiem wejścia jej w życie jest wyrażenie zgody na zmianę struktury udziałowej spółki Evertop przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

– Aktualnie czekamy do lipca na dokończenie formalności w NCBiR i nie możemy się doczekać, aby powitać na pokładzie wszystkich pracowników oraz kadrę managerską Evertop. Biorąc pod uwagę naszą strategię, to połączenie znacząco przyspieszy nasze plany rozwojowe – mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut. Grupa Kapitałowa buduje swój potencjał w oparciu o konsekwentnie realizowaną strategię M&A, która zakłada konsolidację średniej wielkości podmiotów na rynku IT w Polsce i za granicą.

Dołączenie do grupy było dla nas ważną decyzją. Łącząc się z TenderHut, z dnia na dzień stajemy się członkiem dużej organizacji, która może realizować globalne projekty na skalę, o którą zawsze nam chodziło. Po prostu duży może więcej – mówi Maciej Kotok, pełniący funkcję prezesa zarządu w Evertop.

Przychody ze sprzedaży Evertop za rok 2020 wyniosły 5,8 mln zł, co stanowi ponad 12% przychodów grupy TenderHut w trudnym ze względu na pandemię COVID-19 roku. Dzięki połączeniu sił TenderHut nie tylko zyska kapitał ludzki, którego brak na polskim rynku stanowi obecnie spory czynnik hamujący rozwój, ale także portfolio nowych klientów oraz pozytywny wpływ na skonsolidowane przychody w 2021 i 2022 roku. – W mojej ocenie poprzez efekt synergii w latach 2021/2022 wspólnie z Evertop uzyskamy lepszy wynik niż gdybyśmy działali jako niezależne podmioty – podkreśla Strzelecki. Chorzowska spółka wśród swoich realizacji posiada wiele istotnych projektów publicznych, jak na przykład system certyfikujący dla Instytutu Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, albo portal prezentujący dane o jakości powietrza w Polsce dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, czy program przewozów nienormatywnych dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzięki środkom przyznanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego Innomed, spółka Evertop zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy dotyczący diagnostyki i terapii nowotworów. – Przejęcie projektu MIAI, którego celem jest stworzenie systemu nawigacji obrazowej wspomagającego niszczenie zmian ogniskowych w jamie brzusznej za pomocą technik małoinwazyjnych, będzie stanowiło znaczące wzmocnienie platformy telemedycznej MEDISmart oferowanej przez Holo4Med. Cieszymy się na współpracę z twórcami projektu MIAI. Z całą pewnością ich doświadczenie wyznaczy nowe kierunki rozwoju naszych usług dla sektora HealthCare – komentuje Robert Król, prezes zarządu Holo4Med, spółki zależnej TenderHut SA.

Poprzez akwizycję Evertop liczba centrów deweloperskich grupy TenderHut zlokalizowanych w Polsce wzrośnie do dziewięciu. – Rozwój chorzowskiej dywizji jest dla nas niezwykle ważny. Liczymy na współpracę z uczelniami z regionu i pozyskanie nowych pracowników, którzy będą chcieli dołączyć do TenderHut – mówi Robert Strzelecki.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, która prowadzi działalność w trzech liniach biznesowych: outsourcing, wdrażanie systemów laboratoryjnych oraz venture building. W obszarze outsourcingu spółka rozbudowuje i umacnia swoją pozycję poprzez spółki SoftwareHut (systemy IT), ExtraHut (UI/UX/design), ProtectHut (cyberbezpieczeństwo) oraz LegalHut (doradztwo prawne dla sektora IT). Sektor laboratoryjny reprezentowany jest przez spółki zależne Solution4Labs (wdrożenia LIMS) i Holo4Labs (Mixed Reality w laboratoriach). W sektorze venture building spółka rozwija startupy z sektora PropTech/WorkTech – Zonifero, MedTech – Holo4Med i HRTech/EduTech – Grow Uperion.

Reklama