Reklama

Bezpłatne szkolenia dla członków Kół Gospodyń Wiejskich z województwa podlaskiego

Fundacja Okno na Wschód w ramach realizowanego programu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego KGW z woj. podlaskiego” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli i przedstawicielek KGW z województwa.

Harmonogram najbliższych szkoleń przedstawia się następująco:

14.08.2021 r. godz. 10.30 – 15.00 – Biblioteka Publiczna w Supraślu

Zakres tematyczny – Możliwości prowadzenia działalności przez KGW

Prowadzący: Andrzej Rybus – Tołłoczko – administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Szkoli w całej Polsce przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych. Jest współprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Mazowieckiego, przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

28.08.2021 r. godz. 10.00 – 14.30 – Biblioteka Publiczna w Supraślu

Zakres tematyczny – Opracowywanie i Zarządzanie projektami

Prowadzący – Łukasz Pogorzelski – wiceprezes Fundacji Okno na Wschód, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na UW, kierownik projektów z certyfikatem Project Management Professional (PMP) nadanym przez Project Management Institute na podstawie doświadczenia zawodowego i zdanego egzaminu. Posiada 12-letnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków, promocji wydarzeń i zarządzaniu projektami o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym, finansowanymi ze środków publicznych m.in. w ramach programów: RPO Województwa Podlaskiego, PO Kapitał Ludzki, Programy Współpracy Transgranicznej, programy NIW-CRSO, MSZ, MEN, MRPIPS i innych. Trener i szkoleniowiec z zakresu przygotowywania, zarządzania i sprawozdawczości w projektach.

W związku z ograniczą liczbą miejsc o przyjęciu na poszczególne szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji można uzyskać poprzez kontakt mailowy – kgw@onw.org.pl oraz telefonicznie pod numerem – 85 661 09 33.

Szkolenia będą realizowane z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków EOG.

źródło: Fundacja Okno na Wschód
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama