Reklama

Bezpłatna pomoc prawna

W przyszłym roku białostoczanie ponownie będą mogli korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Miasto ogłosiło konkurs ofert na realizację tego zadania  w 2020 roku.

Otwarty konkurs ofert dotyczy udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2020 roku. W Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3, w sześciu punktach, zainteresowani mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje o obowiązującym stanie prawnym, o swoich uprawnieniach i obowiązkach. Otrzymają też wskazówki co do sposobu rozwiązania problemu prawnego i pomoc w sporządzeniu pisma. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.30 będzie tam można uzyskać pomoc od m.in. adwokatów i radców prawnych.

Z kolei nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmie w szczególności porady dla osób zadłużonych, z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Dzięki edukacji prawnej mieszkańcy będą mogli zdobyć wiedzę m.in. o swoich prawach, obowiązkach, mediacji i sposobach polubownego rozwiązywania sporów.

Organizacje pozarządowe zainteresowane świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej mogą składać swoje oferty do 12 listopada. Budżet konkursu to ponad 384 tys. zł. Więcej informacji znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl

Inicjatywa bezpłatnych porad prawnych jest realizowana od 2016 roku. Na terenie Białegostoku funkcjonuje obecnie 12 punktów pomocy i poradnictwa: 6 prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe (ul. Św. Rocha 3), a kolejne 6 – przez adwokatów i radców prawnych (ul. Zamenhofa 5C). Tylko do końca września 2019 roku z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w naszym mieście skorzystało prawie 3,5 tys. osób.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama