Reklama

Bezpłatna pomoc prawna w Białymstoku w 2019 roku

W przyszłym roku białostoczanie ponownie skorzystają z bezpłatnej pomocy prawnej. Miasto Białystok rozstrzygnęło konkurs ofert na realizację tego zadania. Prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego zajmą się dwie fundacje.

Otwarty konkurs ofert dotyczył udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2019 roku. W Białymstoku, przy ul. Św. Rocha 3, powstanie w sumie sześć takich punktów. Będzie tam można uzyskać pomoc od m.in. adwokatów i radców prawnych. Zadanie będzie realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia, w dni robocze – od poniedziałku do piątku.

Trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej poprowadzi Fundacja „Spe Salvi”, trzy punkty poradnictwa obywatelskiego – Fundacja Honeste Vivere. Obydwie organizacje zajmą się także realizacją edukacji prawnej. Koszt to ponad 384 tys. zł.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione osoby uzyskają informacje o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących im uprawnieniach lub o spoczywających na nich obowiązkach. Otrzymają też wskazówki co do sposobu rozwiązania problemu prawnego i pomoc w sporządzeniu pisma.

Z kolei nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmie w szczególności porady dla osób zadłużonych, z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Dzięki edukacji prawnej mieszkańcy będą mogli zdobyć wiedzę m.in. o swoich prawach, obowiązkach, mediacji i sposobach polubownego rozwiązywania sporów.

Inicjatywa bezpłatnych porad prawnych jest realizowana od 2016 roku z myślą o najuboższych, seniorach, kombatantach i weteranach, posiadaczach Karty Dużej Rodziny oraz ofiarach klęsk. Z pomocy mogą też korzystać osoby, które nie ukończyły 26 lat. W 2018 roku z tej pomocy skorzystało ok. 2,5 tys. osób. Punkty mieszczą się przy ul. Św. Rocha 3 (pok. 7A i 7B) i ul. L. Zamenhofa 5C (pok. 4 i 11), są czynne od poniedziałku do piątku.

Źródło Urząd Miejski Białystok