BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY Z UDZIAŁEM POLICJANTÓW

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY Z UDZIAŁEM POLICJANTÓW

Data publikacji 02.09.2019

Podlascy policjanci uczestniczyli w uroczystych inauguracjach organizowanych w placówkach oświatowych, gdzie m.in. rozmawiali z uczniami i ich rodzicami o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019 ruszyła kolejna edycja programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Podlascy policjanci już kilka tygodni wcześniej rozpoczęli kontrolę rejonów szkół sprawdzając obowiązujące oznakowanie, a także gimbusy, które będą dowoziły dzieci i młodzież do szkół. Dzisiaj z kolei funkcjonariusze z wszystkich jednostek Policji garnizonu podlaskiego uczestniczyli w uroczystych apelach z krótkim wystąpieniem skierowanym zarówno do uczniów, rodziców jak i kadry pedagogicznej dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci korzystając z okazji, w trosce o bezpieczeństwo uczniów – przypomnieli o obowiązku noszenia przez pieszych elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym po zmierzchu. Natomiast do kierowców zaapelowali o rozważną, dostosowaną do warunków panujących na drodze – jazdę. Policjanci życzyli również całej społeczności uczniowskiej, aby rozpoczynający się rok szkolny był rokiem szkoły bezpiecznej, przyjaznej, a jednocześnie sprzyjającej tworzeniu klimatu współdziałania i wzajemnego szacunku. Dodatkowo mundurowi zachęcali do aktywnej i systematycznej współpracy z policjantami na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Wszystkie działania realizowane w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, m.in. poprzez ograniczenie wypadków drogowych.

Policjanci ruchu drogowego apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na drodze, szczególnie w rejonie szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych oraz miejsc, gdzie grupują się dzieci i młodzież.

Źródło: Policja Podlaska