Reklama

Bądź świadomy swoich praw

W ramach nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej w Białymstoku Fundacja Spe Salvi organizuje wykłady pod hasłem „Bądź świadomy swoich praw”. Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbędzie się dziś (20 marca), o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej.

Temat pierwszego wykładu to „Prawo rodzinne i opiekuńcze”. Prowadząca spotkanie adw. Ewa Leśnikowska omówi takie zagadnienia, jak rozwód, władza rodzicielska, kontakty rodziców z dziećmi, podział majątku. Będzie też okazja do dyskusji i zadawania pytań.

Dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej jest bardzo ważny dla wielu mieszkańców Białegostoku. Od kilku lat w mieście organizowane są dyżury adwokatów i spotkania, dzięki którym łatwiej jest uzyskać pomoc prawną – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Kolejne spotkanie z cyklu „Bądź świadomy swoich praw” – pt. „Odszkodowania i zadośćuczynienia” – odbędzie się 27 marca o godz. 17.00 (adw. Ewa Leśnikowska). Kolejne 3 kwietnia o godz. 17.00, adw. Michał Dmochowski poprowadzi wykład „Egzekucja komornicza, upadłość konsumencka”, a 10 kwietnia o godz. 17.00 opowie o prawach konsumenta, umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorcy. Wszystkie spotkania będą odbywać się w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku.

Cykl wykładów organizowanych przez Fundację Spe Salvi jest realizowany w ramach edukacji prawnej. Ma wpływać na zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa i upowszechniać wiedzę o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności organów ochrony prawnej, mediacji i sposobach polubownego rozwiązywania sporów, dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

W 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej odbywa się w sześciu punktach. Zadanie jest realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia, w dni robocze – od poniedziałku do piątku. Trzy punkty pomocy prawnej prowadzi Fundacja „Spe Salvi”, trzy punkty poradnictwa obywatelskiego – Fundacja Honeste Vivere. Obydwie organizacje zajmują się także realizacją edukacji prawnej.

Inicjatywa bezpłatnych porad prawnych jest realizowana od 2016 roku z myślą o najuboższych, seniorach, kombatantach i weteranach, posiadaczach Karty Dużej Rodziny oraz ofiarach klęsk. Z pomocy mogą też korzystać osoby, które nie ukończyły 26 lat. W 2018 roku z tej pomocy skorzystało ok. 2,5 tys. osób.

Agnieszka Błachowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok