Reklama

Badania jakościowe tematem sympozjum na Uniwersytecie w Białymstoku

W czasach kiedy przytłaczają nas wyniki pseudobadań, a praktycznie każdy może stworzyć internetowe narzędzie badawcze, ważne jest aby środowisko naukowców i badaczy dbało o rzetelność badań i jednocześnie było przykładem wysokiej jakości prowadzonych eksploracji naukowych i eksperckich – stwierdziła dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof. UwB, dyrektor Instytutu Socjologii.

Badania jakościowe od lat stanowią ciekawą alternatywę dla badań ilościowych, często też łączy się oba te podejścia. Dotyczą charakterystyki badanych zjawisk i subiektywnego spojrzenia ludzi na świat: odpowiadają nie tylko na pytanie „ile”, ale także „co?”, „gdzie?”, „jak?”, „dlaczego?”. 

Podczas sympozjów spotyka się grono doświadczonych badaczy, uznanych w środowisku naukowym jak również doktoranci i studenci, którzy stawiają swoje pierwsze kroki badacze. 

W tegorocznym weźmie udział blisko 100 naukowców, w tym dwudziestu doktorantów i studentów, z całej Polski. W przeddzień sympozjum, 7 czerwca odbędą się warsztaty.
Więcej informacji na stronie.

źródło: Uniwersytet w Białymstoku
oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Mateusz Duchnowski

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama