Reklama

Augustów – awantura o kładkę

Przepadnie dofinansowanie, a wielomilionowa inwestycja zostanie odłożona w czasie – taki efekt może przynieść kłótnia w augustowskiej radzie miasta. Samorządowcy z PO domagają się bowiem, by burmistrz zmienił dokumentację centrum rekreacyjno- sportowego, które ma powstać nad jeziorem Necko. Kłopot jednak w tym, że wprowadzenie zmian w projekcie wiąże się z utratą unijnej dotacji.

Przysłowiową kością niezgodny jest amfiteatr, który ma stanąć obok boisk sportowych, basenów czy ścieżek dla narciarzy. Radni z PO uważają, że należałoby wykreślić go z projektu, a zamiast tego wybudować kładkę przez rzekę Nettę, łączącą bulwary z dzielnicą Borki.

-Pomoże ona bardziej rozwinąć zaplecze turystyczne dzielnicy Borki, gdzie znajduje się przecież wiele kwater czy pensjonatów – mówi radny Wojciech Waluli.

Burmistrz Kazimierz Kożuchowski, tłumaczy jednak, że na wprowadzanie jakichkolwiek zmian jest już za późno.
– Cała dokumentacja jest już przygotowana i w tym miesiącu musimy ją złożyć w Urzędzie Marszałkowskim – informuje. – Wpisanie kładki zamiast amfiteatru, opóźni co najmniej o rok rozpoczęcie inwestycji, a co najważniejsze przepadnie unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Chodzi o niemałą kwotę, bo 22 mln złotych dofinansowania. Zwolenników kładki argumenty te jednak nie przekonały. Podczas ostatniej sesji zobligowali burmistrza do tego, by zrobił wszystko, żeby wprowadzić zmiany. (kjs)

Radio Białystok

Reklama