Reklama

Artystyczni stypendyści

Pięć młodych twórczyń otrzymało stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na drugie półrocze 2023 r. Ich łączna wartość to 55 tys. zł. Dzięki temu zostaną zrealizowane następne projekty kulturalne w naszym mieście.

W trakcie naboru do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło łącznie 11 wniosków stypendialnych. Po przeprowadzeniu oceny formalnej stwierdzono, że 5 wniosków nie spełnia kryteriów regulaminowych. Wnioski spełniające kryteria formalne zostały zaopiniowane przez komisję.

Prezydent Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 5 stypendiów na drugie półrocze 2023 roku następującym osobom:

  • Joanna Pachałko – w dziedzinie: upowszechnianie kultury na projekt pod nazwą „Przyrodnicze opowieści” – seria odcinków o literaturze w ramach podcastu Babka Natura, w wysokości – 6 tys. zł,
  • Antonina Brühl – w dziedzinie: sztuka filmowa na projekt pod nazwą „Mały Zamenhof idzie w miasto”, w wysokości – 12 tys. zł,
  • Małgorzata Juzwa – w dziedzinie: sztuki wizualne na projekt pod nazwą „Sztuka w kulturze, kultura w sztuce”, w wysokości – 12 tys. zł,
  • Anastasiya Charnaus – w dziedzinie: sztuki wizualne na projekt pod nazwą „Przyszłość z przeszłości”, w wysokości – 14 tys. zł,
  • Anna Stella Trojanowska – w dziedzinie: fotografia na projekt pod nazwą „Drewniana architektura”, w wysokości – 11 tys. zł.

W pierwszym naborze stypendia o łącznej wartości 56 tys. zł otrzymało czterech młodych twórców.

Łączna wartość stypendiów dla młodych twórców w 2023 r. wyniosła 111 tys. zł. Razem otrzymało je 9 stypendystów.

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama