Reklama

Artystyczni stypendyści prezydenta Białegostoku

Ośmiu twórców profesjonalnych oraz dziesięciu młodych twórców – po pierwszym naborze wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych na 2022 r. – otrzyma stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku w 2022 r. Łączna wartość przyznanych stypendiów wynosi 232 tysiące złotych.

STYPENDIA DLA MŁODYCH TWÓRCÓW

W pierwszym naborze wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych na 2022 r. dziesięciu młodych twórców otrzyma stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku, o łącznej wartości 142 tys. zł.

Do 30 listopada 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły 22 wnioski w sprawie przyznania stypendiów artystycznych młodym twórcom na 2022 rok. W wyniku oceny formalnej 2 wnioski nie spełniły kryteriów regulaminowych. Kolejnych 20 wniosków złożonych zostało w 6 dziedzinach, w tym: 4 w dziedzinie muzyka, 1 – sztuki wizualne, 2 – fotografia, 11 – teatr, 1 – sztuka filmowa oraz 1 – upowszechnianie kultury. Zostały one zaopiniowane przez komisję stypendialną w składzie:

  • Edyta Marzena Mozyrska – dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przewodnicząca komisji,
  • Jolanta Koller-Szumska – główny specjalista w Referacie Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu,
  • Dominika Korobacz – podinspektor w Referacie Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu,
  • Beata Lewkowicz – inspektor w Referacie Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu,
  • Danuta Anna Pieciul – kierownik Referatu Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu.

21 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 10 stypendiów artystycznych młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na 2022 rok, w tym 8 rocznych i 2 na pierwsze półrocze. Stypendyści 2022 roku to:

Stypendia roczne:

Lp.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość stypendium

1.

Jakub Jaroszewicz

Dziedzina: fotografia

Projekt pn. Reportaż fotograficzny „Białostoccy Rzemieślnicy”

12.000 zł

2.

Monika Stpiczyńska

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. film dokumentalny pod roboczym tytułem „Spojrzenie”

14.000 zł

3.

Katarzyna Pilic

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. Zoo-Glass. Design inspirowany mieszkańcami białostockiego Zoo

18.000 zł

4.

Marcin Adamczuk

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Nagranie płyty z autorskimi utworami metodą „na setkę” pt. „Missing sessions” (tytuł roboczy)

10.000 zł

5.

Daria Głowacka

Dziedzina: teatr

Projekt pn. Monodram teatralno-lalkowy pt. „Źródło łez”

15.000 zł

 6.

Szymon Borys

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. „Jan Tarasewicz – białostocki Chopin”

12.000 zł

 7.

Mateusz Karolczuk

Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Od rozkoszy do Ritz’a – historia kulturalnego Białegostoku w jednym akcie”

18.000 zł

 8.

Anton Ilyin

Dziedzina: teatr

Projekt pn.: „Granica”

13.000 zł

Stypendia półroczne

 Lp.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość stypendium

1.     

Krzysztof Żelichowski

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Trio: il prossimo e il lontano

12.000 zł

2.

Izabela Zachowicz

Dziedzina: teatr

Projekt pn. Czwarty Kossak

18.000 zł

STYPENDIA DLA TWÓRCÓW PROFESJONALNYCH

Ośmiu twórców profesjonalnych otrzyma roczne stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2022, o łącznej wartości 90 tys. zł.

Do 2 listopada 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 37 wniosków w sprawie przyznania stypendiów artystycznych twórcom profesjonalnym na 2022 r. W wyniku oceny formalnej 11 wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych. Kolejnych 26 wniosków złożonych zostało w 6 dziedzinach, w tym: 7 w dziedzinie muzyka, 7 – literatura, 5 – sztuki wizualne, 4 – teatr, 1 – sztuka filmowa, 2 – upowszechnianie kultury. Wnioski zostały zaopiniowane przez komisję stypendialną, w tym samym składzie osobowym, jak  komisja młodym twórcom.

21 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta Białegostoku, uwzględniając opinię komisji, podjął decyzję o przyznaniu 8 stypendiów artystycznych osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na 2022 rok. Stypendyści 2022 roku to:

Lp.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość stypendium

1.

Katarzyna Stanisława Antosiewicz

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Skomponowanie, napisanie i nagranie 3 utworów słowno-muzycznych w tematyce związanej z regionem

7.000 zł

2.

Małgorzata Podgórska

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „Kocham rękodzieło”

15.000 zł

3.

Paweł Gorszewski

Dziedzina: literatura

Projekt pn. Alergie i uczulenia – tomik poezji

12.000 zł

4.

Janusz Taranienko

Dziedzina: literatura

Projekt pn. Wydanie autorskiej książki poetyckiej pt. „rupieciarnia”

12.000 zł

5.

Jerzy Plutowicz

Dziedzina: literatura

Projekt pn. książka pt. „Dom pod gwiazdą wieczorną”

12.000 zł

6.

Agnieszka Suchowierska

Dziedzina: literatura

Projekt pn. o Białymstoku i o białym stoku

12.000 zł

7.

Mirosława Łuksza

Dziedzina: literatura

Projekt pn. książka dla dzieci pt. „Lalki się nie starzeją”

8.000 zł

8.

Paweł Średziński

Dziedzina: literatura

Projekt pn. „Dziki Białystok”

12.000 zł

 W budżecie Miasta na 2022 rok na stypendia dla młodych i profesjonalnych twórców zaplanowano 300 tys. zł (podobnie jak w 2021 r.). Łącznie w pierwszym naborze przyznano stypendia na kwotę 232 tys. zł.

Na stypendia dla młodych twórców na drugie półrocze 2022 r. pozostała do rozdysponowania kwota 68 tys. zł, a nabór wniosków odbędzie się w kwietniu 2022 r.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama