Reklama

Ambasador Kanady z wizytą w urzędzie marszałkowskim

Rozmawiano m.in. o gospodarce, energetyce, innowacjach, możliwościach współpracy, a także o podlaskiej i kanadyjskiej przyrodzie. W czwartek, 16 listopada wicemarszałek Marek Olbryś spotkał się z Ambasador Kanady w Polsce Catherine Godin.


– To wielki zaszczyt gościć przedstawiciela tak wspaniałego kraju w naszym województwie. Jestem niezmiernie rad, że zechciała pani nas odwiedzić, poznać atuty i możliwości tego regionu – mówił, witając ambasador wicemarszałek Olbryś.

Dodał, że jednym z największych atutów Podlaskiego jest różnorodność kulturowa.
– Z tego czerpiemy siłę, jako społeczeństwo. To nasz potencjał.

Catherine Godin na stanowisko ambasadora w Polsce została powołana w lutym br. To jej pierwsza wizyta w Podlaskiem, które, jak podkreślała, krajobrazem i naturą bardzo przypomina Kanadę.
Zaznaczyła, że jej ojczyznę i Polskę łączy wiele wspólnego. – To demokracja, kwestie bezpieczeństwa, pokoju na świecie i oczywiście wsparcie Ukrainy – mówiła.  

Ambasador Kanady pytała m.in. o wpływ obecnej sytuacji geopolitycznej na gospodarkę Podlaskiego, jako regionu przygranicznego. Wicemarszałek informował o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej i wyjaśniał, dlaczego jeszcze do niedawna „kwitnąca” współpraca gospodarcza pomiędzy biznesem polskim i białoruskim stała się praktycznie niemożliwa.
Przypomniał, że Podlaskie staje się bardzo często schronieniem dla obywateli białoruskich uciekających przed reżimem Aleksandra Łukaszenki.
Catherine Godin przyznała, że sytuację na Białorusi zna, ponieważ jest nie tylko Ambasadorem Kanady w Polsce, ale też na Białorusi. Niestety, nie mogła jeszcze przedstawić listu uwierzytelniającego prezydentowi naszych wschodnich sąsiadów. Ale zaznaczyła, że liczy na spotkanie z Białorusinami mieszkającymi w naszym regionie.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama