Reklama

Aktywna kultura pamięci – Kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego „Nie tylko Konopnicka” – kampania promująca twórczość pol…

Tworzy ją ponad 70 prac plastycznych: archiwalne rysunki i akwarele wykonane przez polskie artystki, więźniarki lagrów (większość przedstawionych prac została wykonana w obozach). Prace te pokazują lagrowe doświadczenie kobiet; warunki życia, odwszenie, pracę, odpoczynek. Bogata jest galeria przedstawień kobiecego ciała – wyniszczonego, chorego, kalekiego, ale nie tylko. Druga część wystawy to prace współczesnych artystek (obrazy malarskie oraz instalacje artystyczne), które próbują przekazać obozowe doświadczenie kobiet przedestylowane przez filtr postpamięci i językiem sztuki współczesnej.

Organizatorzy to Uniwersytet w Białymstoku (UwB), Książnica Podlaska oraz zespół realizujący: Barbara Czarnecka oraz Urszula Winiarska. Projekt sfinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wydział Filologiczny UwB.

Ekspozycję można oglądać do 8 września 2022. Wstęp wolny.

źródło: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
oprac.: Barbara Likowska-Matys

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama