Reklama

Akademia Łomżyńska w globalnej sieci

Pod hasłem "Młodość - Biznes - Rozwój - Innowacje - Promocja przedsiębiorczości i badań wdrożeniowych”, w czwartek 14 marca, w Dniu Liczby Pi, odbył się w Akademii Łomżyńskiej (AŁ) przegląd działalności kół naukowych i prezentacja uczelnianego koła Enactus. Patronat nad wydarzeniem sprawowało Województwo Podlaskie, a zorganizowały go uczelnia oraz marszałkowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży. Gościem akademickiej społeczności był wicemarszałek Marek Olbryś.


Jak poinformowała Jolanta Święszkowska, rzecznik AŁ, tego dnia zaprezentowały swój dorobek uczelniane koła naukowe, a druga część wydarzenia poświęcona była możliwościom działania studentów w globalnej sieci Enactus, która obecna jest w 37 krajach na całym świecie. Akademia Łomżyńska jest jedyną uczelnią w Podlaskiem, która przystąpiła do sieci Enactus.

– To największy i najbardziej prestiżowy program łączący najzdolniejszych studentów ze światem biznesu To oznacza, że studenci z Łomży mają okazję zyskać wyjątkowe doświadczenie biznesowe oraz zwrócić uwagę czołowych światowych marek. Enactus powstał w latach 70. w USA, a od 2009 roku idea, aby łączyć młode talenty z pracodawcami o największych zasobach wiedzy, doświadczenia i kapitału gospodarczego oraz społecznego została zaimplementowana także w Polsce – wyjaśniła Jolanta Święszkowska.

tekst i fot.: Maciej Gryguc
red.: Aneta Kursa

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama