Reklama

Agencja Rynku Rolnego pomoże poszkodowanym przez suszę

Rolnicy, których gospodarstwa zostały poszkodowane przez suszę mają miesiąc na złożenie wniosku o dopłatę. O pieniądze mogą ubiegać się producenci zbóż ozimych, jarych, roślin strączkowych oraz ziemniaków.

Od 20 lipca do 20 sierpnia 2009 r. oddziały terenowe ARR przyjmują wnioski
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy w 2008 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą oraz zakupili i zużyli w terminie od 15 lipca do 15 czerwca 2009 r. do siewu lub sadzenia zbóż ozimych, jarych, roślin strączkowych i ziemniaków.

Dodatkowo w dnaich 18 lipca – 16 sierpnia 2009 r. ARR przyjmuje wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego mającej charakter pomocy de minimis, czyli ograniczonej kwotowo.

Wniosek, oświadczenia oraz instrukcję wypełniania dokumentów można pobrać ze strony internetowej Agencji Rynku Rolnego. (mch)

Radio Białystok

Reklama