Reklama

Agencja Rynku Rolnego pomoże poszkodowanym przez suszę

Rolnicy, których gospodarstwa zostały poszkodowane przez suszę mają miesiąc na złożenie wniosku o dopłatę. O pieniądze mogą ubiegać się producenci zbóż ozimych, jarych, roślin strączkowych oraz ziemniaków.

Od 20 lipca do 20 sierpnia 2009 r. oddziały terenowe ARR przyjmują wnioski
o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy w 2008 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą oraz zakupili i zużyli w terminie od 15 lipca do 15 czerwca 2009 r. do siewu lub sadzenia zbóż ozimych, jarych, roślin strączkowych i ziemniaków.

Dodatkowo w dnaich 18 lipca – 16 sierpnia 2009 r. ARR przyjmuje wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego mającej charakter pomocy de minimis, czyli ograniczonej kwotowo.

Wniosek, oświadczenia oraz instrukcję wypełniania dokumentów można pobrać ze strony internetowej Agencji Rynku Rolnego. (mch)

Radio Białystok

Reklama

Reklama