Reklama

Trzy dni na polsko

W trakcie minionego weekendu (09 - 11.02.2024) funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali trzy zdarzenia podczas których 28 migrantów usiłowało nielegalnie przekroczyć polsko – białoruską granicę. 7 osób na widok…

Raport z granicy polsko-białoruskiej

Migranci na terytorium Polski usiłowali dostać się na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Płaskiej (9 osób) i Nowym Dworze (6 osób). Od dłuższego czasu w tych rejonach nie odnotowywano prób nielegalnego przekroczenia…

Niosą pomoc oddając krew

Już po raz kolejny w tym roku akcję honorowego krwiodawstwa zorganizowali funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze. Zbiórka krwi odbyła się w mobilnym punkcie poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. …

Reklama

Reklama

Wczorajsza doba na granicy

Wczoraj (06.02.2024 r.) próbę nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy podjęła jedna osoba, która zauważona przez polski patrol zawróciła w głąb Białorusi. Podlaska Straż Graniczna

Weekend na granicy

W niedzielę czterech migrantów w okolicy Dubicz Cerkiewnych podjęło próbę niszczenia metalowych elementów technicznej bariery ochraniającej granicę. Zauważeni przez polskie służby wycofali się w głąb Białorusi.  W sobotę na odcinku…

Weekend na polsko

W dniach od 2 do 4 lutego br. ujawniono 17 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski. Sześciu cudzoziemców na widok polskich patroli wycofało się w głąb Białorusi. Podlaska Straż Graniczna

Reklama

Reklama