Reklama

74. rocznica urodzin kapelana Solidarności

Ksiądz Jerzy Popiełuszko po maturze wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk odbywał przymusową służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach, gdzie dał się poznać jako obrońca wiary i wartości. Po święceniach kapłańskich w 1972 r. pełnił posługę w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej, zajmując się m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia.

W ostatnich latach życia posługiwał w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie związał się z Solidarnością. I stał się jej duchowym przywódcą. Sprawował również funkcję duszpasterza krajowego ludzi pracy, a także służby zdrowia. Odprawiał comiesięczne msze za ojczyznę, gromadzące wokół świątyni wielotysięczne tłumy.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r., był nękany i inwigilowany przez Służby Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską.

Ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 r. do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników, do Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Jego ciało wrzucono do Wisły na wysokości tamy we Włocławku. Pogrzeb bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbył się 3 listopada 1984 r. Zgromadził około miliona osób. W 2010 r. ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany.

oprac.: Paulina Tołcz
red.: Barbara Likowska-Matys

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama