Reklama

70 lat największego wydziału Politechniki Białostockiej

Ponad 900 stanowisk specjalistycznych, ponad 100 laboratoriów, 11 kierunków studiów, 180 nauczycieli akademickich, w tym 20 profesorów tytularnych, 40 doktorów habilitowanych, 100 doktorów i 20 magistrów inżynierów, 1987 studentów, 105 studentów zagranicznych, 11 katedr, 15 kół naukowych.

– Stworzyliśmy bardzo dobre warunki rozwoju naukowego pracowników. Oferujemy też nowe kierunki studiów, chociażby energetykę cieplną, czy BIM. Wszystko robimy po to, by nasi pracownicy i cały wydział był potrzebny społeczności lokalnej, szczególnie przemysłowi. Uważam, że to niezwykle cenne, że nasz wydział jest powiązany z otoczeniem społeczno-gospodarczym – podkreśla Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, który zaprasza na uroczyste posiedzenie Rady Wydziału z okazji jubileuszu 70-lecia.

Posiedzenie Rady Wydziału jest punktem kulminacyjnym obchodów roku jubileuszowego, w ramach którego prowadzone są działania o charakterze promocyjno-edukacyjnym już od stycznia 2021 r. Jednak prawdziwą kumulację urodzinowych atrakcji przewidziano w październiku.

W dniach 18-20 października 2021 r. w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych”, w której wzięli udział pracownicy wyższych uczelni z kraju i zagranicy, instytutów naukowych, projektanci, wykonawcy robót budowlanych, producenci materiałów i wyrobów budowlanych oraz specjaliści z dziedziny zarządzania projektami (Project Management).

Kolejnym elementem obchodów jubileuszowych było wydarzenie Unibep Days (21-22 października 2021 r.), w ramach którego odbyły się m.in.: wykłady poświęcone branży budowlanej (praktyczne case studies, prezentacja najciekawszych inwestycji), warsztaty BIM (Modelowanie i Zarządzanie Informacją o Budynku), #Unikalna Olimpiada oraz UniQuiz, w którym do wygrania był staż w firmie Unibep.

Październikowe fetowanie zwieńczy w dniu 26 października 2021 r. gala konkursów: „Budowa Roku 2019-2020 w Regionie Północno-Wschodnim” oraz „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych kierunku BUDOWNICTWO”.

Program spotkania:

  • wystąpienie JM Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marty Kosior- Kazberuk, prof. PB
  • wystąpienie Dziekana, prof. dr hab. inż. Michała Bołtryka
  • wystąpienia przedstawicieli Instytucji samorządowych i Rady Programowej Wydziału
  • występ Chóru Politechniki Białostockiej
  • występ Chóru Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej
  • zwiedzanie laboratoriów wydziałowych
  • Wizyta w Centrum Historii Politechniki Białostockiej (budynek Wydziału Mechanicznego, ul. Wiejska 45C)

Uroczystość odbędzie się 25 października 2021 r. o godz.12:15 w Auli C, im. prof. A. Królikowskiego na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku i zgromadzi (poza Radą Wydziału) pracowników, absolwentów, przyjaciół i otoczenie społeczno-gospodarcze współpracujące z Wydziałem.Uroczystość będzie transmitowana online na kanale YouTube.

Więcej informacji o jubileuszu 70-lecia Wydziału znajduje się na stronie uczelni.

źródło: Politechnika Białostocka
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

Reklama