Reklama

60 nowych dzieł na platformie iSztuka.edu.pl

O kolejnych 60 pozycji wzbogaci się do końca roku Portal iSztuka.edu.pl. Ta cyfrowa platforma umożliwia odbiór sztuk wizualnych m.in. osobom niewidomym i niedowidzącym. Powstaje w ramach projektu iSztuka – Edukacja Kulturalna dla Wszystkich, realizowanego przez białostocką Fundację Audiodeskrypcja. Trwa szósty etap przedsięwzięcia.

Portal iSztuka.edu.pl powstał w 2015 r. przede wszystkim z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu, ale pomaga w odbiorze sztuki także seniorom i tym, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do muzeów, galerii czy cennych obiektów architektonicznych ze względu na miejsce zamieszkania, możliwości finansowe albo stan zdrowia. Oprócz fotografii i kontekstu historycznego, użytkownicy platformy mają do dyspozycji audiodeskrypcje, czyli słowne opisy warstwy wizualnej obrazu, rzeźby czy architektury. Mogą je przeczytać lub odsłuchać.

Podczas pięciu pierwszych etapów realizacji projektu na portalu iSztuka.edu.pl udostępnione zostały 324 dzieła – od prehistorii po XIX wiek. Do końca 2020 roku katalog obejmie już ponad czterysta pozycji. Najnowsze dzieła pochodzą z XX wieku (do końca lat 60.), rozpoczynając tym samym cykl prezentacji sztuki współczesnej. Reprezentują takie nurty, jak ekspresjonizm, kubizm, futuryzm, dadaizm, pop-art czy sztuka naiwna. Audiodeskrypcja powstanie m.in. do takich prac, jak Panny z Avignonu (Pablo Picasso), Uporczywość pamięci (Salvador Dali), Kompozycja IV (Wassily Kandinsky) czy Puszki zupy Campbell’a (Andy Warhol). Wśród przykładów rzeźby znajdzie się Leżąca postać (Henry Moore), a architektury – Jednostka mieszkalna w Marsylii (Le Corbusier). Na platformie iSztuka.edu.pl pojawi się też pierwsza instalacja – będzie to Merzbau (Kurt Schwitters).

Koszt całkowity tegorocznego etapu to 70 900 zł, z czego 56 000 zł to dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu „Kultura Dostępna”), 14 000 zł – to wsparcie udzielone przez Miasto Białystok, a 900 zł będzie pochodzić ze środków własnych Fundacji.

„W opracowanym przez znawców sztuki kanonie dzieł z okresu objętego tegorocznym projektem znalazły się jeszcze 2 przykłady architektury. To Willa Tugendhatów w Brnie (Mies van der Rohe) oraz Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku (Frank Lloyd Wright). Niestety przyznane nam dofinansowanie nie wystarczy na ich udostępnienie na portalu iSztuka. Dlatego poszukujemy mecenasów, którzy zechcieliby wesprzeć nasz projekt. Koszt opracowania audiodeskrypcji (skryptu tekstowego), jej nagrania przez aktora w profesjonalnym studiu oraz przygotowania autorskiej analizy przez historyka sztuki, wynosi tysiąc złotych na każde z dzieł. Informację o mecenacie zamieścilibyśmy oczywiście na platformie. Zainteresowane firmy lub osoby prywatne zapraszamy do kontaktu” – mówi Tomasz Strzymiński, prezes Fundacji Audiodeskrypcja.

Marzeniem pomysłodawców portalu – Barbary Szymańskiej i Tomasza Strzymińskiego z Fundacji Audiodeskrypcja – jest jego dalsza rozbudowa. Tak, aby prezentowane tu były również dzieła reprezentujące takie dziedziny sztuk, jak film, fotografia czy sztuki sceniczne. W ten sposób iSztuka.edu.pl stanie się kompleksowym narzędziem edukacji wizualnej. Już teraz portal pełni ważną misję społeczną – jest narzędziem integracji, bowiem przyczynia się do pokonania barier kompetencyjnych, społeczno-mentalnych, przestrzennych, a także ekonomicznych w dostępie do sztuki.

Fundacja Audiodeskrypcja realizuje projekt w partnerstwie z Fundacją Sztuki Współczesnej – In Situ oraz Spółdzielnią Socjalną Akces Lab.

Reklama