Reklama

Przez granicę wbrew przepisom

Dwadzieścia cztery próby sforsowania bariery technicznej, to bilans ostatniej doby na polsko – białoruskiej granicy

Podlaska Straż Graniczna

Reklama

Reklama