Reklama

Przez granicę wbrew przepisom

Migranci podjęli próbę sforsowania granicy w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Czeremsze. Osoby te usiłowały niszczyć stalowe elementy technicznej bariery ochraniającej granicę. Na widok polskiego patrolu wszyscy wycofali się w głąb Białorusi.  


Granica polsko – białoruska w rejonie odpowiedzialności Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej jest stale monitorowana zarówno przez system monitoringu i perymetrii, jak również przez całodobowe patrole polskich służb.    • Patrol przy graniccy
    Patrol przy graniccy
Podlaska Straż Graniczna

Reklama

Reklama