Reklama

576 tysięcy obcokrajowców zgłoszonych do ZUS w październiku

Warszawa, Poznań Wrocław. Obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski do pracy najczęściej wybierają właśnie te miejscowości. Cudzoziemcy stają się nierozłączną częścią naszego otoczenia. Pozostawiają swój kraj na kilka lub kilkanaście lat. Podejmują formalne zatrudnieni lub otwierają swój biznes. Z tego tytułu płacą składki na ubezpieczenie społeczne. Z danych wynika, że na koniec października tego roku zgłoszonych do ZUS było ponad 587 tys. obcokrajowców. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowią obywatele Ukrainy, których jest 441 tys.

Jeszcze miesiąc temu obywateli innych państw zgłoszonych w Białostockim Oddziale  ZUS było ponad 10 tys. W październiku we wszystkich województwa w całej Polsce ich liczba wzrosła. Niestety nasz region jest jedynym w kraju, który obcokrajowcy postanowili ominąć,  a nawet opuścić. Dynamiczny wzrost można zaobserwować w województwie mazowieckim, gdzie w ciągu miesiąca przybyło 5,5 tys. ubezpieczonych legitymujących się zagranicznym paszportem. O blisko 1,5 tys. powiększyła się pracująca zagraniczna zbiorowość wojewódzka wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Niezbyt chętnie w ostatnim czasie cudzoziemcy wybierają zachodniopomorskie czy warmińsko-mazurskie. Ale mimo wszystko jest tam niewielki wzrost w przeciwieństwie do podlaskiego gdzie w ciągu jednego miesiąca liczba cudzoziemców zmalała o 121 osób.

Obywatele Ukrainy to narodowość, która w ostatnim miesiącu opuściła nasz region w liczcie 264 ubezpieczonych. Chociaż w dalszym ciągu jest ich ponad 4 tysiące. Ci zatrudnieni na umowie o pracę raczej decydują się na pozostanie, a ich stan liczebny z 1 673 wzrosła do 1 730. Inne formy zatrudnienia nie są atrakcyjne i  nie wpływają pozytywnie  na podjęcie decyzji o wyborze właśnie   naszego województwa.

Pozytywnym aspektem na pewno jest to, że bez względu na to w jakiej części naszego kraju obywatele innych państwo podejmą zatrudnienia,  przepisy prawa są jednolite dla wszystkich. Dwustronne umowy zapewniają koordynację systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujących w Polsce i w drugim umawiającym się państwie. Umowy ułatwiają ubezpieczonym nabywanie praw do świadczeń z zabezpieczenia społecznego. Zazwyczaj obejmuje on świadczenia takie jak emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, zasiłki chorobowe. Umowy mogą też zawierać świadczenia zdrowotne, zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu pozostawania bez pracy.