Reklama

55 nr Białoruskich Zeszytów Historycznych. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: joanna.brejnak@wrotapodlasia.pl w terminie od 23 do 29 września 2022 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama